XVI. Výstava mláďat anduliek KCHVA

                                                         XVI. Výstava mláďat anduliek KCHVA

Termín:                          29.7.2017(sobota)

Miesto:                           Bošáca – Kultúrny dom

Preberanie vtákov:         7.00 -8.00 hod.

Výstavné podmienky:  1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

                                         2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa  uhradí pri

                                          preberaní vtákov.

                                         3. Pri preberaní vtákov treba  predložiť platné veterinárne potvrdenie

                                         4. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov

                                              na priloženom tlačive.

                                         5. Posudzovať sa bude v kategórii mláďat jednotlivci, páry,kolekcie a v

                                             „ BABY“, bez  priznania bodov , ale podľa poradia , samce a samice.

                                         6.  Posudzovať výstavu budú delegovaní posudzovatelia.( p.Gyerko Tibor)

                                         7.  Ocenení  budú: víťaz, náprotivok víťaza, víťazný pár, víťazná kolekcia,

                                           víťazné ,,BABY“ a víťazi skupín.

                                         8. Ukončenie výstavy sa predpokladá dve hodiny po ukončení posudzovania.

                            Tešíme sa na Vašu účasť

Poznámka:   V jednotlivcoch sa môže vystavovať max.3 ks v jednej farby a kresby.

                       Posledný termín pre objednanie obrúčok pre rok 2018.je výstava  mláďa u p. Lukoviča!

                       Žiadame všetkých členov aby si vyrovnali pohľadávku členského pre rok 2016-17

                   Žiadame všetkých, aby dodržali  čas pre preberania vtákov.                                                                                                                                                                                                                            

    Viac tu —->XVI. Výstava mláďat anduliek KCHVA