29. EV a 5. EV mláďat – Dánsko

Milí chovatelia,

SZCH bude zabezpečovať účasť na 29. EV Herning 2018 a 5. EV mláďat,  ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2018 v Herningu, Dánsko.

Tak, ako aj v minulom období, SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava  bude prijímať prihlášky, ako aj zabezpečí spoločný zvoz zvierat. Prihlášky  je možné zaslať aj elektronicky na: tajomnik@szch.sk. Originály prihlášok sú uvedené aj na http://www.entente-ee.com

Termín uzávierky prihlášok je 15. 8. 2018. Samostatné prihlasovanie zvierat nie je možné.

Poplatky:

  • holuby, hydina, králiky – jednotlivo     12,- €/ks
  • morčatá                                                        6,- €/ks
  • okrasné vtáctvo                                          6,- € /ks
  • zviera MCH                                                 6,- €/ks
  • správny poplatok                                      12,- €
  • katalóg (MCH dobrovoľne)                    12,- €
  • trojdenná vstupenka                                25,- €
  • spoločenský večer pre vystavovateľov  40,- €/osobu

Poplatky uhrádzajte na č.ú.: SK 69 7500 0000 0040 2596  9545  (ČSOB: 40259 69545/7500), VS 0911112018

Prihlášky budú akceptované s 5,00 € navýšením, ktoré zastrešuje manipulačné poplatky SZCH (bankové prevody, poštovné, prepravné)

Predpokladaná trasa zvozu: Košice, Zvolen, Nitra, Trnava – Brno

Trasa bude upresnená podľa prihlášok. Vzhľadom k tomu, že je predpoklad spoločného zvozu s ČSCH, prekládka by sa uskutočnila v Brne.

 

hydina,holuby

králiky,morčatá

ee-propozicie-2018

EE VET_PODMIENKY