7. ročník Memoriálu doc. Egona Gyarmathyho, CSc.

Slovensky zväz chovateľov, Ústredná odborná komisia pre chov oviec a kôz, v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín, FAPZ, SPU Nitra vďaka podpore Agrokomplexu, národného výstaviska od roku 1974, Roľníckych novín, Základnej organizácii SZCH Kozy a súkromným osobám organizujú 7. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho, CSc. nestora ovčiarstva a koziarstva na Slovensku.

Prídite v piatok 23.8.2019 podporiť chovateľov. Tešíme sa na Vás.

Viac sa o podujatí dozviete v pozvánkach, ktoré sú v prílohách.

S chovateľským pozdravom

členovia ÚOK pre chov oviec a kôz, chovatelia kôz a priaznivci chovu drobných prežúvavcov

Final_memorial_capky

final_memorial_pozvánka

Final_memorial_syry