XIII Zjazd SZCH

XIII. Zjazd SZCH – zápisnica

XIII. Zjazd SZCH – uznesenia

Predsedníctvo SZCH 2022 – 2026

K XIII. zjazdu Volebný poriadok

K XIII. zjazdu Rokovací poriadok

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Čerpanie dovolenky

Milí chovatelia,

oznamujeme vám , že zamestnankyne SZCH v dňoch 30. 8. – 2. 9. 2022   budú čerpať dovolenku.

 

V  Bratislave, dňa 8. 8. 2022                                                  Jana Zboniaková, sekretariát SZCH

Kalendár výstav 2022

Kalendár výstav 2022

Nový vzorník plemien králikov

Dobrý deň milí chovatelia,

dávame vám na vedomie, že bol vyhotovený nový Vzorník plemien králikov. Vzorník je k dispozícii na sekretariáte SZCH v Bratislave v hodnote 40,- €/ks + poštovné. Záujemci, prosíme, hláste sa  písomnou formou na: sekretariat@szch.sk.

 

Vzorník králikov

Ďakujeme.

Sekretariát SZCH

Školenie – elektronická registrácia králikov

Školenie – elektronická registrácia králikov, Martin 10.7.2021

 

NÁVRATKA

XXVII. celoštátna výstava mladých králikov

Dobrý deň milí chovatelia a priatelia,

ZO SZCH Stará Ľubovňa vám zasiela pozvánku na XXVII. celoštátnu výstavu mladých králikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. – 29. 8. 2021 v halách areálu Nestville parku, Hniezdne.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Plagát CVMK

Tlačivá

adepti dotazník

Dotaznik_k_VP_zjazdu_

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2021

dooobjednávka obrúčky hydina-holuby 2021

Záznam o vykonanej kontrole liahne

Hodnotiaci hárok hydina

Protokol z uznávania liahne

Hlásenie o uskutočnenej výstave

Návrh na udelenie zväz.vyznamenania

Potvrdenka za posudzovanie

Evidenčný list Klubu SZCH

Kontakty

Slovenský   zväz chovateľov  je  dobrovoľné  záujmové združenie občanov  vzniknuté  na základe  zákona  Národnej   rady    Slovenskej  republiky   č.  83/1990 Zb. o združovaní   občanov  v   znení  neskorších  predpisov.  Združuje predovšetkým chovateľov drobných zvierat s cieľom  zachovať genofond existujúcich čistokrvných – hlavne   národných  plemien,  ktoré  sú  duchovným  dedičstvom,

HOP Z LETA

Propozície-Hop-z-leta-2021

XXX. Oblastná výstava zvierat Žiar nad Hronom

Dobrý deň priatelia chovatelia,

 

V prílohe posielam propozície, prihlášku, pozvánku a plagát na našu JUBILEJNÚ XXX. Oblastnú výstavu zvierat Žiar nad Hr. 2021.

Termín uzávierky prihlášok je 19.9.21. Komu je jednoduchšie doneste mi prihlášky aj výstavné poplatky na našu Burzu dňa 12.9.21.

 

Pripomínam,

Kalendár výstav 2021

Kalendár výstav 2021

LAUGARICIO CUP 2021

1_Pozvanie_prihovor Laugaricio CUP 2021

2_Vystavné podmienky _Laugariciocup 2021 pr 3

Prihlaska_ laugariciocup 2021

 

Oznámenie ČSCH o organizovaní výstav ČSCH a SZCH v r. 2021

Vážení přátelé,

zveme vás na výstavy organizací Českého svazu chovatelů a Slovenského zväzu chovateľov v letošním roce.

V letošním roce bude možné online přihlašovat zvířata na tyto výstavy:

Okresní výstava Malhotice 7. – 8. 8. 2021
XXVII. Celoštátna výstava mladých králikov Hniezdne 28.