Informácie o vedomostnej súťaži mladých chovateľov v r. 2016

Informácie o vedomostnej súťaži mladých chovateľov v r. 2016 v skratke: Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, a to od 6 do 14 rokov a od 15 do 18 rokov, v chovateľských odbornostiach ktoré zastrešuje SZCH – holuby, hydina, králiky, králičí hop, akváriová rybky, teráriové zvieratá, z odborností

Kalendár výstav 2016

Kalendár výstav

Školenie adeptov na posudzovanie hydiny

Dňa 23.04.2016 sa uskutočnilo v poradí tretie školenie adeptov na posudzovanie hydiny v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na katedre hydinárstva  a malých hospodárskych zvierat , kde nám dlhodobo zabezpečuje profesionálne podmienky pre výučbu  člen našej komisie Ing. Cyril

Méty

Méty

Uznané liahne SZCH

ZO SZCH Veľké Kostoľany, Ján Čapkovič, Družstevná 771, 922 07 Veľké Kostoľany, 0905 696 817, jano.capkovic@gmail.com   – jednorázová kapacita liahne 500 ks, druh hydiny – hrabavá ZO SZCH Žilina, Jaroslav Capek, Hurbanova 17, 010 01 Žilina, 0903 769 176, lucia.capkova@gmail.com

Pozvánka “Celoštátna výstava mláďat králikov a hydiny”

Výstava mláďat Košice 2016

Ústredná odborná komisia

Zloženie ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov Maroš Sládek – predseda MVDr. Peter Supuka – podpredseda Ing. Miloš Supuka – predseda zboru posudzovateľov Štefan Adamec Ivan Líška Miroslav Tomašov Peter Stanko Ing. Alena Mikulinova – odbor chovu

UZNANÉ CHOVY PRE ROK 2016

Uznané chovy hydina 2016 podľa plemien Uznané chovy hydina 2016 podľa OV

Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru

Medzinárodná výstava akvaristiky

Pozývame vás na medzinárodnú výstavu akvaristiky – Žilina 2016. V termíne od 27.5. 2016 do 29.5. 2016