Kalendár výstav 2016

Kalendár výstav

Prehľad plemien hydina – Nitra CVMKaH 2016

Zoznam plemien

Prehľad plemien králikov – Nitra CVMKaH 2016

prehľad plemien Nitra CVMKaH 2016

Oznam o čerpaní dovolenky sekretariátu RR SZCH

Sekretariát RR SZCH  oznamuje členom SZCH, že  v dňoch od 30. 8. 2016 do 4. 9. 2016 budú pracovníci sekretariátu čerpať dovolenku.

Potvrdenka pre vyúčtovanie posudzovateľov

potvrdenka

Chovateľský deň v skanzene

Bulletin VSMCH, Pozvánka

Bulletin VSMCH 2016  POZVÁNKA na VSMCH 2016

Oznam

Oznam Dňa 9. 7. 2016 sa v Nitre konalo 3. tohtoročné zasadnutie Predsedníctva Republikovej rady SZCH. Na zasadnutí bolo prerokované hlavne plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktoré sa týkali rozdelenia úloh na prípravu „I. Medzinárodnej výstavy zvierat Vyšehradskej štvorky a XIX. Celoštátnej výstavy

ÚOK pre chov králikov, hydiny a OV SZCH Nitra Vás pozýva na Celoštátnu výstavu mláďat králikov a hydiny s medzinárodnou účasťou 10. – 11.9.2016 Agrokomplex Nitra – hala „V“

Výstavne podmienky CVMKaH Nitra 2016

PRIHLÁŠKA NA UZNANIE KONTROLOVANÉHO CHOVU KRÁLIKOV

PRIHLÁŠKA