Povinnosti ohľadom zaradenia žaka do prílohy A

Na tomto linku –>Najnovšie povinnosti <– nájdete najnovšie informácie o povinnostiach ohľadom zaradenia žaka do prílohy A.

Náležitosti žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností (doručenej v období od 4.2.2017 do 4.5.2017) pre exemplár druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako)

Burzy zvierat – Žarnovica 2017

Dobrý deň,

na základe informácie od zástupcov  OV SZCH Pohronie týmto oznamujeme, že Burzy zvierat Žarnovica 2017 sú z dôvodu vtáčej chrípky a sťahovania sa z Central Parku do odvolania zrušené.

Viac informácií bude podaných zástupcom ZO SZCH na Aktíve OV SZCH

Objednávky obrúčok na rok 2018

Dobrý deň,

v prílohách zverejňujeme formuláre na objednávky obrúčok na rok 2018. Oproti minulým rokom nastala zmena v možnosti objednávania obrúčok pre exotické vtáctvo. Je na rozhodnutí chovateľa, či si objedná obrúčky plastové (formulár na obrúčky hydina, holuby, exoty) alebo kovové

Kalendár výstav 2017

Kalendár výstav 2017

Správy zo sekcie hydiny pri Európskom zväze (EE)

Správa IGPRT Sursee min

Správa zo sekcie hydiny EE Vosendorf 2016

XSpráva Europ_stand_ kom hydiny EE _Vossendorf 2016

 

 

Správa z rokovania RR SZCH

Správa z RR SZCH 21.1.2017

Zrušenie pevných liniek

Dobrý deň,

oznamujeme členom SZCH, chovateľom a priateľom, že dňom 30. 1. 2017 boli na Sekretariáte RR SZCH Bratislava  zrušené pevné linky. Prosíme používať len mobilné linky a mailové adresy, t.j.

  • tajomník – 0910 497 555  tajomnik@szch.sk
  • ekonómka – 0910 349 555  szch.sekretariat@stonline.sk
  • sekretárka

XX. CVZ, II. Vyšehradska výstava zvierat

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že XX. Celoštátna výstava zvierat a II. Vyšehradska výstava zvierat sa uskutoční v dňoch 25. – 26. 11. 2017 v agrokomplexe Národné výstavisko, š.p. Nitra.

Sekretariát RR SZCH

 

OZNAM – zrušenie burzy

Dobrý deň,

na základe vystavovateľa vám týmto dávame na vedomie, že Burza exotického vtáctva a farmárske trhy, ktoré sa mali konať dňa 22. 1. 2017 v agrokomplex-e NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Nitra sa nebudú konať z dôvodu veterinárnych opatrení až do odvolania.

 

sekretariát

Informácie pre držiteľov papagájov sivých a gekónov druhu lygodactylus williamsi

Pre prečítanie si o zmenách povinností pre držiteľov papagájov sivých a gekónov druhu lygodactylus williamsi kliknite tu —> Zmena

Pre prečítanie si  informácie Ministerstva životného prostredia SR k zmenám povinností pre držiteľov papagájov sivých – žakov (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus