XXIII. CVZ – zmena termínu výstavy, tlačivá, informácie

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že z dôvodu opatrení zo šírenia pandémie COVID 19 sa XXIII. CVZ , IV. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky  a V. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope  uskutočnia v dňoch 11. – 13. 12. 2020 na AX

Ocenenie pri príležitosti 50. výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH

Dobrý deň,

chceli by sme  poprosiť  funkcionárov Oblastných výborov navrhnúť jedného svojho člena z Oblastného výboru na ocenenie – vyznamenanie plaketou pri príležitosti „50-teho výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH“

Termín zaslania návrhov na sekretariát SZCH: do 15 9. 2019

Návrh na udelenie Plaketa 50

 

Ďakujeme.

 

S pozdravom,

sekretariát

Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do

Vzorník plemien holubov

Milí chovatelia,

SZCH v spolupráci s ÚOK holuby pripravili tlač Vzorníka plemien holubov, cena  je 40,- € + 4,50 € manipulačné.  Žiadame záujemcov o kúpu a zabezpečenie Vzorníka, aby nahlásili svoj záujem na sekretariát SZCH: sekretariat@szch.sk

 

 

 

Ukážka vzorníku HO

Kalendár výstav 2020

Priatelia, chovatelia, milovníci zvierat,

je nám ľúto, ale  z dôvodu opatrení zo šírenia pandémie COVID 19  sa aj na tento víkend rušia predpokladané výstavy

 

Kalendár-výstav-2020-1 (2)

CHOVATEL 2020 – Výstaviště Lysá nad Labem – 13. – 14. 11. 2020

Vážení přátelé,

zveme vás k obeslání a návštěvě Celostátní výstavy Chovatel 2020, která se má uskutečnit v termínu 13. – 14. listopadu na výstavišti v Lysé nad Labem.

Všechny přihlášky – on-line, emailem i poštou budou přijímány bez úhrady výstavních poplatků.
Tyto

Informácia ohľadom organizovania výstav od 1. 10. 2020

Ústredný krízový štáb navrhol sprísnené opatrenia od 1. októbra

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol nasledovné opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra:

HROMADNÉ PODUJATIA

Od 1. októbra nebude možné organizovať akékoľvek

Zoznam nehnuteľností SZCH určených na prenájom a predaj

Cenové ponuky zasielajte v obálke s heslom „Nehnuteľnosť“ na sekretariát SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava

Zoznam nehnuteľností SZCH určených na prenájom

LAUGARICIO CUP 2020, Trenčianska výstava zvierat, Špeciálna výstava SKCH husí a kačíc – zrušená

Názov :

LAUGARICIO CUP 2020 „Trenčianska regionálna výstava  zvierat

o titul  MAJSTRA a ŠAMPIONA  TRENČIANSKEHO KRAJA

20.špecialna výstava  Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc

 12.špeciálna výstava nutrií ,    

24.-25.X. 2020  Trenčianske Stankovce .

Typ: Regionálna  s medzinárodnou účasťou.

Kde: kultúrny areál pri požiarnej zbrojnici   Trenčianske Stankovce .

Pre

UPOZORNENIE

Upozorňujeme organizačné jednotky SZCH (Oblastné výbory, Základné organizácie, Kluby), ktoré majú pridelené IČO a DIČ a povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019, že termín podania daňového priznania je do 31. 10. 2020

 

tajomníčka SZCH

Sponzori – výzva

Sponzori výzva

Obežník september 2020

obežník 2020 september.doc

 

Zápis aktív ÚOK MCH 15.8.2020 over

 

SZCH projekt

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre králičí hop – 19. 08. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Odbornej komisie Králičieho hopu a rozhodkýň

 

Dátum:        19. 08. 2020

Miesto:        videokonferencia

Účastníci:    Bahorová Terézia, Barlík Dušan, Chvojková Júlia, Mgr. Krupčíková Simona, Melušová Erika, Pieger Emil, Záhorská Nikola

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Posunutie hornej bodovej hranice v jednotlivých triedach
  3. Trieda veteránov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

  1. Otvorenie

Zasadnutie vo forme videohovoru otvoril