Ocenenie pri príležitosti 50. výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH

Dobrý deň,

chceli by sme  poprosiť  funkcionárov Oblastných výborov navrhnúť jedného svojho člena z Oblastného výboru na ocenenie – vyznamenanie plaketou pri príležitosti „50-teho výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH“

Termín zaslania návrhov na sekretariát SZCH: do 15 9. 2019

Návrh na udelenie Plaketa 50

 

Ďakujeme.

 

S pozdravom,

sekretariát

Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do

Vzorník plemien holubov

Milí chovatelia,

SZCH v spolupráci s ÚOK holuby pripravili tlač Vzorníka plemien holubov, cena  je 40,- € + 4,50 € manipulačné.  Žiadame záujemcov o kúpu a zabezpečenie Vzorníka, aby nahlásili svoj záujem na sekretariát SZCH: sekretariat@szch.sk

 

 

 

Ukážka vzorníku HO

Obrúčky na rok 2020

Dobrý deň,

týmto vám dávame na vedomie, že na sekretariáte sú k dispozícii obrúčky na rok 2020:

priemer 7, 8,  10, 11, 12, 24, 27

V prípade potreby, zašlite písomnú objednávku (poštou alebo e-mailom) na:

SZCH

Krížna 44

824 76 Bratislava

e-mail: sekretariat@szch.sk

Kalendár výstav 2020

Kalendár-výstav-2020-1 (2)

Opustil naše rady p. Miroslav Nosál

S poľutovaním oznamujeme našim chovateľom, že dňa 23. 6. 2020 nás navždy opustil p. Miroslav Nosál, dlhoročný chovateľ holubov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu, t.j. 27. 6. 2020 o 13,00 hod. v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici, časť Radvaň.

 

 

Miroslav

Opustil naše rady – Miloš Očenáš

Miloš Očenáš

Predbežné informácie o pripravovaných podujatiach SZCH v tomto období

Predbežné informácie

Opustil nás Peter Dobrucký

V stredu 10. júna 2020 sa navždy zastavil čas pre priateľa Petra Dobruckého, ktorý nás nešťastnou náhodou opustil. Naša široká chovateľská verejnosť ho pozná ako dlhoročného funkcionára v rôznych zväzových funkciách, ale hlavne ako zanieteného chovateľa holubov a aktívneho člena

Registrácia králikov online

Registrácia králikov online – oznam 1

3. ročník Dup – králičí hop v Bratislave

Milé pretekárky a rodičia pretekárok,

 

po dlhej pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu, si Vás konečne dovoľujeme pozvať na preteky a to 3. ročník Dup na Železnej studienke – ktoré sa uskutočnia 08.08.2020 na Partizánskej lúke v Bratislave.

 

Viac informácii spolu s prihláškou nájdete

Posudzovatelia a adepti (králiky) r. 2020

Adepti na posudzovateľov králikov 9.3.2020

 

ZOZNAM-posudzovatelov-2019 (2)

Opustil nás Karol Podolinský

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S KAROLOM PODOLINSKÝM

 

Dňa 5.mája 2020 nás po ťažkej chorobe opustil náš priateľ Karol Podolinský.

Karol sa venoval nielen chovu melanínových kanárikov na ktorých získal množstvo ocenení u nás aj v zahraničí, ale bol aj organizátorom mnohých výstav. Jeho PODTATRANSKÁ VÝSTAVA KANÁRIKOV