Adepti pre posudzovanie holubov

Dobrý deň,

Žiadosti o prijatie na kurz za adepta pre posudzovanie holubov prosíme zasielať na adresu:

Slovenský zväz chovateľov

sekretariát

Krížna 44

824 76 Bratislava

Po zaregistrovaní budú adepti informovaní o termíne konaní sa kurzu.

 

S pozdravom,

Sekretariát  SZCH