Aj Tvoj králik môže byť hviezda

V CVČ Kamarát Martin sa 14.10.2017 uskutočnilo športovo-zábavné podujatie „Aj Tvoj králik môže byť hviezda“ spojené s pretekami v králičom hope. Podujatie bolo realizované ZO SZCH MARTN KRÁLIČÍ HOP, s výdatným prispením CVČ Kamarát. Poskytnuté priestory boli  ideálne na takúto aktivitu, lebo deti mali možnosť všetko sledovať a aktívne sa zapájali. Podujatia sa zúčastnilo 19 detí  (Kežmarok, Zázrivá, Skýcov, Tlmače, Prievidza, Reca, Zlaté Moravce, Závažná Poruba a Martin) s 32 králikmi. Pod dozorom prvej slovenskej rozhodkyne v králičom hope, Eriky Melušovej súťažili v 4 disciplínach so svojimi zverencami.

Ľahká rovinka

 1. Karin  Melušová – Sweety Queen
 2. Terézia Bahorová – Bella Fire Rocket
 3. Júlia Chvojková – Snežienka

Ľahký parkúr

 1. Terézia Bahorová – Bella Fire Rocket
 2. Karin Melušová – Sweety Queen
 3. Júlia Chvojková – Snežienka

Stredná rovinka

 1. Terézia Bahorová – Darie Dark Night
 2. Adela Zbonková – Ridley Golden Kids
 3. Karin Melušová- Bobuľka

Stredný parkúr

 1. Adela Zbonková –  Ridley Golden Kids
 2. Karin Melušová – Bobuľka
 3. Terézia Bahorová- Darie Dark Night

Skok do výšky

 1. Terézia Bahorová – Olaf, 80 cm
 2. Adela Zbonková – Ridley Golden Kids, 75 cm
 3. Simona Sabadínová – Škvrnko, 60 cm

Skok do diaľky

 1. Terézia Bahorová – Darie Dark Night, 160 cm
 2. Karin Melušová- Bobuľka, 150 cm
 3. Karin Melušová – Nio, 120 cm

Nová neoficiálna disciplína: Hobby hop králiček 1:

 1. Sára Kicová- Timo
 2. Viktória Černegová- Vilko
 3. Samko Štetka – Hopko

Hobby hop králiček 2:

 1. Lucia Fáziková – Sajmon
 2. Júlia Chvojková – Bellatrix from Altair
 3. Simona Krupčíková – Marvin

Králikom sympatie s najväčším počtom hlasov sa stal Olaf, Terezky Bahorovej

S prispením sponzorov: CVČ Kamarát, Aqua –Exotic Vrútky, Energys, Studio Moderna, Country Mix, CBA Martin a TIK Martin mohli obdržať krmivo, pelety a malé upomienkové predmety ako aj účastnícky list. Rodičia neboli len diváci, ale sa aktívne zapájali do pomoci usporiadateľom. Vďaka patrí aj osloveným priateľom, ktorí boli ochotní podať pomocnú ruku. Manželia Handákovci, manželia Vaškovci, Tatiana Štilcová, bratia Frištykovci.

Po prvý raz bola prezentovaná aj nová disciplína „Hobby hop, králiček“ podľa vzoru kanadskej skupiny hopákov.  Ide tu o zdolanie prekážkovej dráhy bez postroja a vodítka. Králik to robí s radosťou a je usmerňovaný len posunom ruky a slovne. Táto disciplína je zábavná a oddychová – nebičuje adrenalín na víťazstvo a tak si ju účastníci veľmi užili. Potešiteľné bolo, že sa do nej zapojili aj deti z Martina, ktoré ešte Králičí Hop nepoznali.

Ďakujeme CVČ kamarát za ústretovosť v tejto aktivite a veríme, že  bude mať odozvu a podnieti záujem aj  ďalších martinských detí.

Mgr. Jana Šupínová

predseda ZO SZCH MARTIN KRÁLIČÍ HOP