Bratislava Cup a Dup na Železnej Studienke

Chceli by sme vám oznámiť, že pripravujeme súťaže aj pre tento rok. Samozrejme, konať sa budú, len ak to aktuálna situácia bude dovoľovať. Tešiť sa však môžete na klasické dva turnaje, ktoré Bratislavská organizácia každoročne usporadúva, a to Bratislava Cup a Dup na Železnej studienke. Preteky majú zatiaľ stanovené dátumy na 05. 06. 2021 pre Bratislava Cup a 07. 08. 2021 pre Dup na Železnej studienke. Termíny sú predbežné a budú platiť v prípade, že v tom čase už bude možné usporiadať podujatia.

 

Tešíme sa na vás, posielame srdečné pozdravy a želáme šťastný nový rok!
Jozef Beňuška
Simona Krupčíková

Júlia Chvojková