Burza – SENEC – Dôležitý oznam

Dobrý deň,

na základe Regionálnej veterinárnej správy týmto oznamujeme, že burza zvierat, ktorá sa koná dňa 8. 1. 2017 v Senci, sa uskutoční bez vtáctva (t.j. bez holubov, exotického vtáctva, hrabavej hydiny).

Za pochopenie ďakujeme.

Sekretariát RR SZCH