Category Archives: Akváriové ryby

I. kolo ME Guppy páry v Bielsko Bialej.

Dňa 27.-28. 2017 sa v Poľskej republike v mestečku Jaworze pri Bielsko Bialej uskutočnilo I. kolo ME v súťaži Guppy páry. Slovenský chovatelia, ako to už v tejto súťaži býva zvykom, neurobili žiadnu hanbu a obsadili a dosiahli pekné výsledky,

Pravidlá pre posudzovateľov a adeptov, platné od roku 2017.

Komisia AT SZCH odsúhlasila pravidlá posudzovateľov a adeptov, platné d roku 2017. V prílohe nájdete podrobný výklad pravidiel, ktorými sa posudzovatelia a adepti riadia.

 

Pravidlá pre Posudzovanteľov a adeptov.

Výsledková listina ME chovateľov Poecilia reticulata pre rok 2016.

Súťažná sezóna 2016, spracoval Ing Marian Stieranka, predseda zboru posudzovateľov.

Medzinárodná výstava akvaristiky-Žilina 2017

Priatelia, chovatelia-akvaristi. Chcem Vám len pripomenúť dátum 26.-28.05.2017, kedy ZO SZCH AKVAFIT v Žiline organizuje každoročne výstavu, ktorá má oficiálny názov: Medzinárodná výstava akvaristiky-Žilina 2016. Výstava v sebe zahŕňa ďaľšie akcie, ktoré si môžete prečítať z priloženého letáka. Podujatie sa

Kontakt

Jan Budai, predseda komisie Akva-Terra SZCH

Veľká Okružná 1308/15

010 01 Žilina

tel.: 00421 949 223323

e-mail:jan.budai1@gmail.com

 

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

Jana Zboniaková

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov akváriových rýb – volebné obdobie  2014 – 2018

Ján Budai, Veľká okružná 15, 010 01 Žilina – predseda jan.budai1@gmail.com
Ing.Marian Stieranka, Sládkovičova 44, 974 08 Banská Bystrica – predseda zboru posudzovateľov 0903 /452 242, mstieranka@stonline.sk
Milan Vetrák, Gorkého 3,

Posudzovatelia živorodých rýb SZCH

 

Jan Budai, Veľká okružná 1308/15, 010 01 Žilina – MP
Domin Anton, 955 01 Velušovce 146 – MP
Jakubec Ladislav, Nová 20/10, 053 15 Hrabušice – MP
Kaclík Peter, A.Dubčeka 2, 921 01 Piešťany
Konôpka Miroslav, Radvanská 12, 974 05