Category Archives: archív

Potvrdenie pre chovateľov

Dobrý deň,

v prílohe vám zasielame Externý list zo Sekretariátu SZCH, ktorý, po potvrdení štatutárov OV SZCH, ZO SZCH môžu naši chovatelia predložiť pri prechode medzi okresmi z dôvodu chovu zvierat

Ext. list 294 2020 Potvrdenie Corona

Predbežné informácie o pripravovaných podujatiach SZCH v tomto období

Predbežné informácie

Vedomostná súťaž mladých chovateľov – Výchylovka 2019

Komisia pre prácu s mládežou na svojom zasadnutí dňa 13. 6. 2019 zosumarizovala prihlášky mladých chovateľov na vedomostnú súťaž. Dáva na vedomie oblastným výborom a koordinátorom pre prácu s mládežou pri OV, že súťaž mladých chovateľov sa uskutoční v termíne

Vedomostná súťaž mladých chovateľov 2019

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH CHOVATEĽOV 2019

Prihl. na celoštátne kolo OV SZCH 2019

Súhlas rodičov

Informácie o vedomostnej súťaži MCH 2019

Bulletin_CVS_MCH_2019

ZÁJAZD ZWOLLE 2019

PROG. ZWOLLE 19 šampionát COM

Rodokmene – XXI. CVZ 2018

Dobrý deň milí chovatelia,

o nevyzdvihnuté rodokmene predaných zvierat na XXI. CVZ 2018 je možné do 20. 12. 2018 požiadať na mob. čísle 0905 136 936 formou sms, príp. na mail: 66arara@gmail.com. V správe prosíme uviesť: č. kl., plemeno, meno majiteľa a

O zlatomoraveckú stuhu 2018

2. ročník pretekov o Zlatomoraveckú stuhu

Preteky sa uskutočnili 20. októbra v Zlatých Moravciach časti Chyzerovce v kultúrnom dome. Súťažilo 22 pretekárok  so 42 králikmi, v ôsmich kategóriách. Športová úroveň králikov rastie, od predchádzajúcich pretekov v júni tohto roku pribudli dve

XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou – oznam

Milí chovatelia,

na XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou a III. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope vás chceme informovať:

na CVZ bolo prihlásených: cca 2300 ks králikov, 1500 ks holubov a 1400 ks hydiny, a aj touto cestou sa vám chceme poďakovať za

Aktuálne smery v chove králikov – Pozvánka

Milí chovatelia,

dňa 20. 11. 2018 v priestoroch NPPC-VÚŽV Nitra – Lužianky sa uskutoční seminár s názvom Aktuálne smery v chove králikov, na ktorý vás srdečne pozývame.

Aktuálne smery v chove králikov

Zvoz zvierat na EE do Dánska

Dobrý deň,

  • 1. zberné miesto je v Žiline 5. 11. 2018 cca o 6,30 hod. pred areálom SZCH Žilina – Strážov – p. Ján Kadík  (0911 138 153)
  • 2. zberné miesto je pri benzínovej pumpe Delitrans zjazd Trenčín – Juh – Trenčianske