Category Archives: Exot. vtáctvo

67.Svetový šampionát exotického vtáctva COM

Uverejňujeme prihlášku na majstrovstvá sveta v Zwolle.

Vyplníte prázdnu prihlášku a ako podklad Vám bude slúžiť predvyplnená prihláška a zoznam tried a kategórií ktoré sú tu pripojené .

Poplatky na svetový šampionát zasielať na účet SZCH :

číslo BÚ:  SK 69 7500 0000 0040

XXXII.Výstava anduliek Bošáca

Špeciálka 18-1 (1)

XVIII. Gabčíkovská výstava exotického vtáctva a drobných zvierat

gabcikovska vystava 2018

VTÁČÍ SVET 2018

PRIHLÁŠKA-18 (1)

Výstavné-podmienky-2018 oprava

BURZA NITRA

burza

burzovy poriadok 2019

3. ročník „Výstava národných plemien v skanzene Vychylovka 2018“

Vychylovka 2018

29. EV a 5. EV mláďat – Dánsko

Milí chovatelia,

SZCH bude zabezpečovať účasť na 29. EV Herning 2018 a 5. EV mláďat,  ktorá sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2018 v Herningu, Dánsko.

Tak, ako aj v minulom období, SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava  bude prijímať

Oznam – Vedomostná súťaž mladých chovateľov

Na zasadnutí Komisie mládeže dňa 21. 6. 2018 po zosumarizovaní počtov prihlásených mladých chovateľov (23) a z dôvodu nezaslaných prác súťažiacich (len 15) komisia rozhodla:

„ o zrušení poriadania Vedomostnej súťaže mladých chovateľov 2018 Oblastným výborom Trenčín 17. – 19. 8. 2018. Súťaž sa

XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou – prihláška a výstavné podmienky

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Prihlášku a Výstavné podmienky na XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch

24. – 25. 11. 2018 v AX Nitra.

Prosíme vás o dodržanie termínov zasielania (podania) prihlášok, ako aj o úplné

Chovateľský deň v skanzene, Vychylovka

Milí chovatelia,

dňa 15. 7. 2018 sa uskutoční v skanzene  Vychylovka, Nová Bystrica „Chovateľský deň v skanzene 2018 – prezentačná výstava slovenských plemien zvierat“.

Prihláška, Veterinárne podmienky a Organizačné pokyny pre vystavujúcich sú prílohou tejto informácie.

Sekretariát SZCH