Category Archives: Hlodavce

Kandidáti do orgánov SZCH

Dobrý deň,

v prílohe zverejňujeme mená kandidátov do orgánov SZCH, ktorí budú volení na XII. Zjazde dňa 28. 4. 2018.

 

Kandid.do orgánov SZCH

XII. Zjazd SZCH – Správa o činnosti

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe zverejňujeme Správu o činnosti SZCH za roky 2014 – 2018. Správa je v tlači a bude k dispozícii každému účastníkovi Zjazdu, ktorý sa uskutoční dňa 28. 4. 2018 v Pietrovej.

 

sekretariát SZCH

 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV –

Chovateľské aktívy

Vážení priatelia,

poskytujeme vám informatívne termíny a miesta konania jednotlivých chovateľských aktívov. Presné miesta a časy konania obdržia delegáti aktívov spolu s pozvánkou.

ÚOK dátum konania miesto konania holuby 10.3.2018 Bratislava hydina 24.3.2018 Košice králiky 17.3.2018 Košice exotické vtáctvo 24.3.2018 Vrútky akvarijné rybičky 24.3.2018 Teplička n/Váhom ovce a kozy 9.3.2018 Žilina spevavé kanáriky 17.3.2018 Vrútky

Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov

Zápisnica UOKK 2.2017 – PDF

Pozvánka

plagat-rexklub

Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru

Burza

Kontakt

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44

824 76 Bratislava

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

Smernice

Chovateľský poriadok, Výstavný poriadok a Registračný poriadok pre odbor chovu morčiat
ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov schválila na svojom zasadnutí dňa 9.2.2013 novelu Chovateľského, Výstavného a Registračného poriadku pre odbor chovu morčiat.

Dokumenty na stiahnutie
Výstavný

Posudzovatelia

Miroslava Horinková, J.Donovala 330, 908 41 Šaštín – Stráže /pre západné Slovensko /
Michaela Štefániková, D. Michaelliho 21/87, 036 01 Martin /pre stredné Slovensko/

Základné organizácie

http://www.zochm.sk