Category Archives: Hydina

UZNANÉ CHOVY PRE ROK 2017

Štatistický prehľad chovov

Uznané chovy hydina 2017 podľa OV

Uznané chovy hydina 2017 podľa plemien

 

 

Zasadnutie Ústrednej odbornej komisie hydiny 04.03.2017

Dňa 04.03.2017 zasadla ústredná odborná komisia hydiny v knižnici SPU Nitra, Katedra hydinárstva .
Program :
1. Otvorenie – Bc. Henžel
2. Kontrola plnenia uznesení –Bc. Henžel

3. Plán práce pre rok 2017 Bc. Henžel
4. Uznané chovy pre rok 2017

Správy zo sekcie hydiny pri Európskom zväze (EE)

Správa IGPRT Sursee min

Správa zo sekcie hydiny EE Vosendorf 2016

XSpráva Europ_stand_ kom hydiny EE _Vossendorf 2016

 

 

Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny pre rok 2017

predsedovia-obl-uzn-komisii-pre-chovy-hydiny-pre-rok-2017

Smernice ÚOK hydiny

smernica-pre-chovy-a-liahne

smernica-pre-uznavanie-novych-farebnych-razov-narodnych-plemien

ÚOK pre chov hydiny zasadala 11.11.2016 v Sverepci

18112016-208

zapisnica-uok-sverepec-11-11-2016

smernica-pre-uznavanie-novych-farebnych-razov-narodnych-plemien

hodnotiaci-harok

rodokmen-hydiny

KLUBOVÁ VÝSTAVA ORAVIEK

Klub chovateľov Oraviek oznamuje  že, popri XIX. Celoštátnej a I. Vyšehradskej výstave  drobných zvierat sa uskutoční KLUBOVÁ VÝSTAVA ORAVIEK. Návštevníci budú mať možnosť vidieť aj šľachtiteľskú  prácu našich členov v podobe vystavených novošľachtených farebných rázov Oraviek ,  vo farbách  čierna

Prehľad plemien hydina – Nitra CVMKaH 2016

Zoznam plemien

Informácia o veľkosti obrúčok na jednotlivé plemená hydiny

Veľkosť obrúčky a hmotnosti hydiny

Školenie adeptov na posudzovanie hydiny

Dňa 23.04.2016 sa uskutočnilo v poradí tretie školenie adeptov na posudzovanie hydiny v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na katedre hydinárstva  a malých hospodárskych zvierat , kde nám dlhodobo zabezpečuje profesionálne podmienky pre výučbu  člen našej komisie Ing. Cyril