Category Archives: Hydina

Uznané liahne SZCH

  • ZO SZCH Veľké Kostoľany, Ján Čapkovič, Družstevná 771, 922 07 Veľké Kostoľany, 0905 696 817, jano.capkovic@gmail.com   – jednorázová kapacita liahne 500 ks, druh hydiny – hrabavá
  • ZO SZCH Žilina, Jaroslav Capek, Hurbanova 17, 010 01 Žilina, 0903 769 176, lucia.capkova@gmail.com  – jednorázová

UZNANÉ CHOVY PRE ROK 2016

  1. Uznané chovy hydina 2016 podľa plemien
  2. Uznané chovy hydina 2016 podľa OV

Vzorník plemien hydiny

pdf Amroks pdf Holokrčka pdf Anabergská kučeravá s chocholíkom

Národné plemená hydiny

Dokumenty na stiahnutie
Oravka zdrobnená (0.08 MB, PDF)
Oravka (0.08 MB, PDF)
Suchovská hus (0.07 MB, PDF)
Hus slovenská (0.07 MB, PDF)

Kontakt (hydina)

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44

824 76 Bratislava

Jana Zboniaková

tel.: 02 5557 5034,   mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

Slovníček nemecko slovenský a slovensko nemecký

Dokumenty na stiahnutie
Hydinársky slovníček slovensko – nemecký (0.05 MB, XLS)
Hydinársky slovníček nemecko – slovenský (0.10 MB, DOC)

Európsky chovateľský zväz

Dokumenty na stiahnutie
Správa Pohlheim 2015 (0.13 MB, PDF)

Európska štandardotvorná komisia – správa (0.19 MB, PDF)

Generálne zasadnutie EE Metz 2015 (0.24 MB, PDF)

Správa Hydina EE (0.17 MB, PDF)

Zápisnice (hydina)

zapisnica-uok-sverepec-11-11-2016Dokumenty na stiahnutie
Zápisnica 1/2015 (0.04 MB, DOC)

Zápisnica 2/2014 (0.04 MB, DOC)

Zápisnica 1/2014 (0.03 MB, PDF)

Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov hydiny
Bc. Štefan Henžel, Nevoľné 127, 967 01 Kremnica – predseda 0908 934 072
Ing.Cyril Hrnčár, PhD, 951 42 Zbehy 670 – podpredseda 0903 182 734
cyril.hrncar@uniag.sk , hrncar@gmail.com

Jozef Špaňúr, 951 75 Beladice 383 – predseda

Kluby chovateľov hydiny

Kluby chovateľov hydiny SZCH
Klub šľachtiteľov trstínskej modrej husi

Michal Rábara, 919 05 Trstín 309, remialmi@centrum.sk

Miroslav Antošík,919 04 Smolenice 20

 

Klub chovateľov hempšírok

Rudolf Papánek,013 51 Maršová Rašov 249

Rastislav Kubaloš, 913 11 Veľké Bierovce 73
Klub chovateľov plymutiek
Vincent Krecula, 072 54 Lekárovce 92

 

Klub chovateľov