Category Archives: Hydina

Uznesenia z XII. Zjazdu SZCH

Milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Uznesenia z XII. Zjazdu SZCH, ktorý sa konal dňa 28. 4. 2018

 

Uznesenie_z_XII_Zjazdu-final

Kandidáti do orgánov SZCH

Dobrý deň,

v prílohe zverejňujeme mená kandidátov do orgánov SZCH, ktorí budú volení na XII. Zjazde dňa 28. 4. 2018.

 

Kandid.do orgánov SZCH

XII. Zjazd SZCH – Správa o činnosti

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe zverejňujeme Správu o činnosti SZCH za roky 2014 – 2018. Správa je v tlači a bude k dispozícii každému účastníkovi Zjazdu, ktorý sa uskutoční dňa 28. 4. 2018 v Pietrovej.

 

sekretariát SZCH

 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV –

Kurz ovládania plemenárskych programov – PLIS, CEHZ

PLIS CEHZ 9-5-2018

Zápisnica a uznesenia z hydinárskeho aktívu , Košice 24.3.2018

Zápisnica-a-uznesenia-aktívu

Chovateľské aktívy

Vážení priatelia,

poskytujeme vám informatívne termíny a miesta konania jednotlivých chovateľských aktívov. Presné miesta a časy konania obdržia delegáti aktívov spolu s pozvánkou.

ÚOK dátum konania miesto konania holuby 10.3.2018 Bratislava hydina 24.3.2018 Košice králiky 17.3.2018 Košice exotické vtáctvo 24.3.2018 Vrútky akvarijné rybičky 24.3.2018 Teplička n/Váhom ovce a kozy 9.3.2018 Žilina spevavé kanáriky 17.3.2018 Vrútky

Uznané chovy pre rok 2018

 

Uznané-chovy-hydina-2018-podľa-OV (11)

Uznané-chovy-hydina-2018-podľa-plemien (4)

UZNANÉ CHOVY PRE ROK 2017

Štatistický prehľad chovov

Uznané chovy hydina 2017 podľa OV

Uznané chovy hydina 2017 podľa plemien

 

 

Zasadnutie Ústrednej odbornej komisie hydiny 04.03.2017

Dňa 04.03.2017 zasadla ústredná odborná komisia hydiny v knižnici SPU Nitra, Katedra hydinárstva .
Program :
1. Otvorenie – Bc. Henžel
2. Kontrola plnenia uznesení –Bc. Henžel

3. Plán práce pre rok 2017 Bc. Henžel
4. Uznané chovy pre rok 2017

Správy zo sekcie hydiny pri Európskom zväze (EE)

Správa IGPRT Sursee min

Správa zo sekcie hydiny EE Vosendorf 2016

XSpráva Europ_stand_ kom hydiny EE _Vossendorf 2016