Category Archives: Kanáriky

XII. Zjazd SZCH – Správa o činnosti

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe zverejňujeme Správu o činnosti SZCH za roky 2014 – 2018. Správa je v tlači a bude k dispozícii každému účastníkovi Zjazdu, ktorý sa uskutoční dňa 28. 4. 2018 v Pietrovej.

 

sekretariát SZCH

 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV –

Chovateľské aktívy

Vážení priatelia,

poskytujeme vám informatívne termíny a miesta konania jednotlivých chovateľských aktívov. Presné miesta a časy konania obdržia delegáti aktívov spolu s pozvánkou.

ÚOK dátum konania miesto konania holuby 10.3.2018 Bratislava hydina 24.3.2018 Košice králiky 17.3.2018 Košice exotické vtáctvo 24.3.2018 Vrútky akvarijné rybičky 24.3.2018 Teplička n/Váhom ovce a kozy 9.3.2018 Žilina spevavé kanáriky 17.3.2018 Vrútky

XXXI. ročník letnej súťaže v speve kanárikov – propozície

31.LS propozície

Memoriál Františka Fraňka

Memoriál Františku Fraňka

30. ročník Letnej súťaže v speve harckých kanárov – propozície

30. ročník Letní soutěže ve zpěvu harckých kanárů 2016

Kontakt

SZCH

Krížna 44

824 76 Bratislava

Jana Zboniaková

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

 

 

 

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie

Zápisnica 2/2015 (0.04 MB, DOC)

Zápisnica 1/2015 (0.04 MB, DOC)

Štatút posudzovateľa spevavých kanárikov

Štatút ÚOK pre chov spevavých kanárikov a posudzovateľov spevu kanárikov

 

A/   Štatút ústrednej odbornej komisie pre chov spevavých kanárikov

Úvod.

Chov kanárikov v rámci SZCH organizuje, usmerňuje a posudzovanie spevu kanárikov na všetkých súťažiach SZCH zabezpečuje ÚOK pre chov spevavých kanárikov.

 

čl. 1

Postavenie ústrednej odbornej komisie

Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov spevavých kanárikov – volebné obdobie 2014 – 2018
1. Bc. Vladimír Kubík, Karvaša a Blahovca 133, 038 61 Vrútky – predseda, tel: 0907 079 571, e- mail: vladimirkubik@centrum.sk
2. Peter Kubík, Na úvrati 48 821 04 Bratislava – podpredseda, tel: 0903 436

Posudzovatelia

Posudzovatelia spevu kanárikov SZCH
Buroň Daniel, Slnečná 163, 029 01 Námestovo tel: 0948 036 579, dburon@orava.sk
Jankovič Miroslav , Fedákova 42, 841 02 Bratislava tel: 0907758 150, miroslav.jankovic@post.sk

DiS. Kabát Martin, Dražice 217, 391 31 Tábor, kabat@cschdz.eu
Bc. Kubík Vladimír, Karvaša