Category Archives: Kanáriky

Uznesenia z XII. Zjazdu SZCH

Milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Uznesenia z XII. Zjazdu SZCH, ktorý sa konal dňa 28. 4. 2018

 

Uznesenie_z_XII_Zjazdu-final

Kandidáti do orgánov SZCH

Dobrý deň,

v prílohe zverejňujeme mená kandidátov do orgánov SZCH, ktorí budú volení na XII. Zjazde dňa 28. 4. 2018.

 

Kandid.do orgánov SZCH

XII. Zjazd SZCH – Správa o činnosti

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe zverejňujeme Správu o činnosti SZCH za roky 2014 – 2018. Správa je v tlači a bude k dispozícii každému účastníkovi Zjazdu, ktorý sa uskutoční dňa 28. 4. 2018 v Pietrovej.

 

sekretariát SZCH

 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV –

Chovateľské aktívy

Vážení priatelia,

poskytujeme vám informatívne termíny a miesta konania jednotlivých chovateľských aktívov. Presné miesta a časy konania obdržia delegáti aktívov spolu s pozvánkou.

ÚOK dátum konania miesto konania holuby 10.3.2018 Bratislava hydina 24.3.2018 Košice králiky 17.3.2018 Košice exotické vtáctvo 24.3.2018 Vrútky akvarijné rybičky 24.3.2018 Teplička n/Váhom ovce a kozy 9.3.2018 Žilina spevavé kanáriky 17.3.2018 Vrútky

XXXI. ročník letnej súťaže v speve kanárikov – propozície

31.LS propozície

Memoriál Františka Fraňka

Memoriál Františku Fraňka

30. ročník Letnej súťaže v speve harckých kanárov – propozície

30. ročník Letní soutěže ve zpěvu harckých kanárů 2016

Kontakt

SZCH

Krížna 44

824 76 Bratislava

Jana Zboniaková

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

 

 

 

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie

Zápisnica 2/2015 (0.04 MB, DOC)

Zápisnica 1/2015 (0.04 MB, DOC)

Štatút posudzovateľa spevavých kanárikov

Štatút ÚOK pre chov spevavých kanárikov a posudzovateľov spevu kanárikov

 

A/   Štatút ústrednej odbornej komisie pre chov spevavých kanárikov

Úvod.

Chov kanárikov v rámci SZCH organizuje, usmerňuje a posudzovanie spevu kanárikov na všetkých súťažiach SZCH zabezpečuje ÚOK pre chov spevavých kanárikov.

 

čl. 1

Postavenie ústrednej odbornej komisie