Archív kategorií: Kontakty

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Kontakty

Slovenský   zväz chovateľov  je  dobrovoľné  záujmové združenie občanov  vzniknuté  na základe  zákona  Národnej   rady    Slovenskej  republiky   č.  83/1990 Zb. o združovaní   občanov  v   znení  neskorších  predpisov.  Združuje predovšetkým chovateľov drobných zvierat s cieľom  zachovať genofond existujúcich čistokrvných – hlavne   národných  plemien,  ktoré  sú  duchovným  dedičstvom, naďalej  ich  rozvíjať  šľachtením,  ochraňovať  ohrozené   druhy   zvierat   a   vytvárať    nové  plemená    a  nižšie    zootechnické   jednotky.    Svoju činnosť vykonáva  na  území Slovenskej  republiky.

 

Adresa: Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

 

Štatutárny orgán SZCH:

Ing. Štefan Henžel predseda RR SZCH
e-mail: stefanhenzel4@gmail.com
mobil: 0908 934 072                                             

Mgr. Gabriela Babjaková-tajomníčka RR SZCH
e-mail: tajomnik@szch.sk; ekonom@szch.sk
mobil: 0910 349 555

Pozor! Nová e-mailová adresa na sekretariáte

Dobrý deň,

dňom 1. 12. 2020 prestane platiť e-mailová adresa Mgr. Gabriely Babjakovej:

szch.sekretariat@stonline.sk, mení sa  na ekonom@szch.sk

Časopis CHOVATEĽ – online

CHOVATEĽ ONLINE

Vážení čitatelia,

vstupujeme s časopisom CHOVATEĽ do novej éry. Namiesto  mesačníka vydávaného tlačou, začíname robiť pre Vás elektronickú  verziu, ktorú budeme nazývať, možno zatiaľ, CHOVATEĽ  online.  Toto rozhodnutie sme urobili na naliehanie mnohých z Vás, ktorí ste mailovali či telefonovali do redakcie  a vyjadrovali obavy, že sa možno nedostanete k informáciám, ktoré Vám celé  desaťročia printový mesačník Chovateľ prinášal.


Trochu o našich predstavách. Internetové médium CHOVATEĽ budeme budovať  takpovediac „za pochodu“.  Bude prinášať rovnaké správy, vrátane chovateľských inzerátov v rubrike Malý oznamovateľ  ako ste ich dostávali keď CHOVATEĽ vychádzal  tlačou, ale s tým rozdielom, že aktuálnu informáciu prinesieme v aktuálnom čase. To v prípade vydávania tlačou možné nebolo.


V praxi to bude vyzerať tak, že článok autora dopisovateľa môže vyjsť aj s fotografiami ešte v ten deň ako ho do redakcie zašle. Takže, každý deň si nájdete v elektronickom časopise CHOVATEĽ online  nové informácie. Preto, navštevujte www.casopischovatel.sk čím častejšie.

Tešíme sa na Váš záujem, na Vaše pripomienky, nápady a rady.


S priateľským chovateľským pozdravom


Dušan Barlík
šéfredaktor


Ingrida Danišová
redaktorka

Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do činnosti našu novú web. stránku, pričom zatiaľ súbežne bude
pokračovať aj pôvodná.

 Nová stránka je: szchdz.sk

Odkaz na st.stránku

Zrušenie pevných liniek

Dobrý deň,

oznamujeme členom SZCH, chovateľom a priateľom, že dňom 30. 1. 2017 boli na Sekretariáte RR SZCH Bratislava  zrušené pevné linky. Prosíme používať len mobilné linky a mailové adresy, t.j.

  • tajomníčka – 0910 497 555  tajomnik@szch.sk, 
  •                       – 0910 349 555 szch.sekretariat@stonline.sk

     

  • sekretárka – 0910 392 555  sekretariat@szch.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Sekretariát RR SZCH