Category Archives: Kontakty

Členovia RR SZCH, Funkcionári OV SZCH (2019)

Fukc.OV SZCH

st. str. bez členov Rep.rada st.str. (1)

Registrátori králikov

Registrátori králikov

Zrušenie pevných liniek

Dobrý deň,

oznamujeme členom SZCH, chovateľom a priateľom, že dňom 30. 1. 2017 boli na Sekretariáte RR SZCH Bratislava  zrušené pevné linky. Prosíme používať len mobilné linky a mailové adresy, t.j.

  • tajomníčka – 0910 497 555  tajomnik@szch.sk, 
  •            

Sekretariát RR SZCH

Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44
824 76 Bratislava

p. Jana Zboniaková

mobil: 0910 392 555
e-mail: sekretariat@szch.sk

Štatutárny orgán SZCH:
RNDr. Július Szabo – predseda RR SZCH
e-mail: predseda@szch.sk

mobil: 0903 644 408

 

Mgr. Gabriela Babjaková – tajomníčka RR SZCH
e-mail: tajomnik@szch.sk, szch.sekretariat@stonline.sk
mobil:  0910 349 555

 

Bc.

Fakturačné údaje

Slovenský zväz chovateľov,

zapísaný na Ministerstve vnútra v registrácii záujmových združení pod číslom VVS/1-909/90-61-8

Sídlo: Krížna 44, 824 76 Bratislava

IČO: 00178322

DIČ: 2020864582

Bankové spojenie: ČSOB, Bratislava

Číslo účtu: 4011562170/7500

IBAN:

SK94 7500 0000 0040 1156 2170 ,

BIC:

CEKOSKBX

štatutárni zástupcovia:

predseda RR SZCH  Július Szabó

tajomníčka RR SZCH –

Republiková rada SZCH

REPUBLIKOVÁ RADA SZCH

Predseda                               RNDr. Szabó Július
Tajomník                              Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda   

Kluby

Kluby chovateľov holubov

 

Klub chovateľov slovenských hrvoliakov

Vincent Filín, 922 07 Veľké Kostoľany 165

Ivo Podberský, 951 15 Mojmírovce 1207

 

Klub chovateľov komárňanských kotrmeliakov

MUDr. Marián Vedrödy, Trnavská cesta 62, 821 02 Bratislava

 

Klub chovateľov anglických hrvoliakov

Ing. Peter Kolenič, 082 53 Petrovany 555

Boris Bocko, Povrazova 32,