Category Archives: Kontakty

Registrátori králikov

Registrátori králikov

Zrušenie pevných liniek

Dobrý deň,

oznamujeme členom SZCH, chovateľom a priateľom, že dňom 30. 1. 2017 boli na Sekretariáte RR SZCH Bratislava  zrušené pevné linky. Prosíme používať len mobilné linky a mailové adresy, t.j.

  • tajomník – 0910 497 555  tajomnik@szch.sk
  • ekonómka – 0910 349 555  szch.sekretariat@stonline.sk
  • sekretárka

Sekretariát RR SZCH

Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44
824 76 Bratislava

p. Jana Zboniaková

tel. 0910 392 555
e-mail: sekretariat@szch.sk

Štatutárny orgán SZCH:
RNDr. Július Szabo – predseda RR SZCH
e-mail: predseda@szch.sk

Jozef Špaňúr – tajomník RR SZCH
e-mail: tajomnik@szch.sk
mobil: 0910 497 555

Ekonómka, hospodárka SZCH:
p. Gabriela Babjaková

Fakturačné údaje

Slovenský zväz chovateľov,

zapísaný na Ministerstve vnútra v registrácii záujmových združení pod číslom VVS/1-909/90-61-7

Sídlo: Krížna 44, 824 76 Bratislava

IČO: 00178322

DIČ: 2020864582

Bankové spojenie: ČSOB, Bratislava

Číslo účtu: 4011562170/7500

IBAN:

SK94 7500 0000 0040 1156 2170 ,

BIC:

CEKOSKBX

štatutárni zástupcovia – predseda RR SZCH  Július Szabó

tajomní RR SZCH

Oblastné výbory

OV SZCH Banská Bystrica
sídlo: Dolná 25, 974 01 Banská Bystrica
poštový styk: Družstevná 80, 976 32 Badín
E-mail: jmm.masaze@centrum.sk

OV SZCH Bratislava
sídlo a poštová adresa: Krížna 44, 824 76 Bratislava
Tel.: 0988 134 008
E-mail: ivandurza1@gmail.com

OV SZCH Komárno
Františkánov

Kluby

Kluby chovateľov holubov

 

Klub chovateľov slovenských hrvoliakov

Vincent Filín, 922 07 Veľké Kostoľany 165

Ivo Podberský, 951 15 Mojmírovce 1207

 

Klub chovateľov komárňanských kotrmeliakov

MUDr. Marián Vedrödy, Trnavská cesta 62, 821 02 Bratislava

 

Klub chovateľov anglických hrvoliakov

Ing. Peter Kolenič, 082 53 Petrovany 555

Boris Bocko, Povrazova 32,