Category Archives: Kontakty

Republiková rada SZCH

REPUBLIKOVÁ RADA SZCH

Predseda                               RNDr. Szabó Július
Tajomník                              Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda   

Kluby

Kluby chovateľov holubov

 

Klub chovateľov slovenských hrvoliakov

Vincent Filín, 922 07 Veľké Kostoľany 165

Ivo Podberský, 951 15 Mojmírovce 1207

 

Klub chovateľov komárňanských kotrmeliakov

MUDr. Marián Vedrödy, Trnavská cesta 62, 821 02 Bratislava

 

Klub chovateľov anglických hrvoliakov

Ing. Peter Kolenič, 082 53 Petrovany 555

Boris Bocko, Povrazova 32,