Category Archives: Králičí hop

3. ročník „Výstava národných plemien v skanzene Vychylovka 2018“

Vychylovka 2018

Kalendár pretekov

Pripravované podujatia v r. 2018.

3.3.    Martin                          kontakt    Erika Melušová

21.6.    Vikartovce                                     Anna Kičáková

19.5     Machulince                                   Anna Koprdová

2.6.    Bratislava                

SÚŤAŽNÝ PORIADOK KRÁLIČIEHO HOPU SZCH

Kapitola 1.  Základné pravidlá

1. Králičí hop je šport, na ktorom sa zúčastňujú človek (súťažiaci) so svojim králikom.
2. Rozhodcovia, usporiadatelia a účastníci pretekov sa riadia podľa tohto Súťažného poriadku. Všetci účastníci by mali preukázať dobré športové správanie voči

ODBORNÁ KOMISIA PRE KRÁLIČÍ HOP SZCH USTANOVENÁ

V zmysle uznesenia XII. zjazdu SZCH  predsedníctvo RR SZCH potvrdilo ustanovenie Ústrednej odbornej komisie pre králičí hop SZCH. V tomto volebnom období bude pracovať v zložení:

Predseda: Dušan Barlík, predseda ZO SZCH exoty a KH Nitra

Členovia:

  • Erika Melušová, predsedníčka ZO SZCH králičí hop Martin, hlavná