Category Archives: Králičí hop

O zlatomoraveckú stuhu 2018

2. ročník pretekov o Zlatomoraveckú stuhu

Preteky sa uskutočnili 20. októbra v Zlatých Moravciach časti Chyzerovce v kultúrnom dome. Súťažilo 22 pretekárok  so 42 králikmi, v ôsmich kategóriách. Športová úroveň králikov rastie, od predchádzajúcich pretekov v júni tohto roku pribudli dve

III. majstrovstvá Slovenska v králičom hope

Súčasťou 21. ročníka „Celoštátnej výstavy zvierat s medzinárodnou účasťou“, boli aj III. majstrovstvá Slovenska v králičom hope. Králiky z celého Slovenska si pomerali svoje sily v štyroch disciplínach – rovinná dráha, parkúr, skok do výšky a skok do diaľky. V

3. ročník „Výstava národných plemien v skanzene Vychylovka 2018“

Vychylovka 2018

Kontakt

Kontakty Facebooková stránka: Králičí hop Slovensko Facebooková skupina: Králičí hop Slovensko E-mail na rozhodkyne:

Materiály na stiahnutie

Materiály potrebné k pretekom: Základné informácie pre pretekárov Súťažný poriadok králičieho hopu Žiadosť o výkonnostný preukaz Žiadosť – veteráni – vyplnenú žiadosť o prestup do triedy veteránov zasielajte na adresu rozhodkyne.kralicihop@gmail.com Žiadosti o členstvo do ZO SZCH Žiadosti o členstvo do ZO SZCH Nitra

Bodová súťaž

Bodová súťaž

Bodová súťaž 2019 – súčet bodov od MSR 2018 do MSR 2019. Bude vyhlásený najlepší králik za rovinnú dráhu, parkúr, skok do výšky a skok do diaľky.

Aktuálny stav k: 17.06.2019

Bodová súťaž – rovinná dráha Každému králikovi sa sčítavajú body, ktoré získal

Tituly Šampión

Každý králik, ktorý získal 3 certifikáty v danej disciplíne od dvoch alebo viacerých zodpovedných usporiadateľov získava titul Šampión (Champion) (skratka Ch). Tento titul sa stáva po schválení evidenciou Výkonnostných preukazov trvalou súčasťou mena králika, uvádza sa pred menom králika.

Ak králik získa

Výsledky pretekov

Rekordy Skok do diaľky:
Slovenský rekord:  Max Lovely Bunny + Karolína Dunajčíková – 230 cm – 15.06.2019
Svetový rekord:  Miss Pinky’s GdCh Harajuku + Julia Samson – 301 cm – 12.08.2017 Skok do výšky:
Slovenský rekord:  Excalibur od Rychlých Šípů + Viktória Saloušeková – 96 cm – 13.05.2017
Svetový

Propozície a prihlášky na preteky

2019 23.11.2019 – IV. majstrovstvá Slovenska v králičom hope, Nitra

Propozície: Propozície – IV. majstrovstvá Slovenska v KH

Prihláška: Prihláška – IV. majstrovstvá Slovenska v KH

20.10.2019 – Martinský hop

Propozície: Propozície – Martinský hop 2019

Prihláška: Prihláška – Martinský hop 2019

19.10.2019 – O zlatomoraveckú stuhu

Propozície:

Kalendár pretekov

2019 Dátum Názov preteku Miesto konania Kontaktná osoba 23.11.2019 IV. majstrovstvá Slovenska Nitra Dušan Barlík 20.10.2019 Martinský hop Martin Mgr. Lenka Fáziková 19.10.2019 O zlatomoraveckú stuhu Zlaté Moravce Blažena Pavkovová 21.9.2019 O cenu ZO SZCH Kmeťovo Kmeťovo Dušan Barlík 1.9.2019  O cenu Nestville parku Hniezdne Erika Melušová 3.8.2019 Dup na Železnej studienke Bratislava Jozef Beňuška 14.7.2019 O cenu predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Vychylovka Dušan Barlík 23.6.2019 O pohár starostu obce Jablonové Jablonové Pavel Pavlíček 15.6.2019 O pohár starostu