Category Archives: Králiky

Prehľad plemien králikov – Nitra CVMKaH 2016

prehľad plemien Nitra CVMKaH 2016

Potvrdenka pre vyúčtovanie posudzovateľov

potvrdenka

ÚOK pre chov králikov, hydiny a OV SZCH Nitra Vás pozýva na Celoštátnu výstavu mláďat králikov a hydiny s medzinárodnou účasťou 10. – 11.9.2016 Agrokomplex Nitra – hala „V“

Výstavne podmienky CVMKaH Nitra 2016

PRIHLÁŠKA NA UZNANIE KONTROLOVANÉHO CHOVU KRÁLIKOV

PRIHLÁŠKA 

ZRUŠENIE PLEMENNÝCH a KMEŇOVÝCH CHOVOV

Smernice na uznávanie Plemenných a Kmeňových chovov boli vydané v roku  1999 , postupne sa len upravovali a doplňovali.  Keďže veľká časť chovateľov ich v zásade nedodržiavala – neskoré poslanie prihlášky na uznávanie chovu, nepotvrdené prihlášky klubom, niektorí majitelia svoje odchovy nevystavovali na vyšších

Ústredná odborná komisia

Zloženie ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov

Maroš Sládek – predseda

MVDr. Peter Supuka – podpredseda

Ing. Miloš Supuka – predseda zboru posudzovateľov

Štefan Adamec

Ivan Líška

Miroslav Tomašov

Peter Stanko

Ing. Alena Mikulinova – odbor chovu drobných hlodavcov

Burza exotov, hydiny, králikov, holubov a doplnkového tovaru

Burza

Seminár o Králičom hope

Dňa 5. decembra 2015 sa v Nitre bude konať seminár o králičom hope. Detaily nájdete v pozvánke. Uzávierka prihlášok na seminár je 30. októbra.
Dokumenty na stiahnutie
Pozvánka (0.10 MB, DOC)

Kontakt

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44

824 76 Bratislava

Jana Zboniaková

tel: 02 555 75 034   mobil: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

Linky

Králiky zaujímavé linky
Králiky portál Nemecko

http://www.kleintiernews.de/

Klub chovateľov Činčily veľkej

http://www.klubkanino.wbl.sk         Klubu chovateľov králikov KANINO

www.barany-sk.wz.sk         Klub chovateľov králikov baranovitých

www.viedenskykralik.sk       Viedenský králik

www.rexklub.sk        Klub národných plemien a rexov Slovenska