Category Archives: Ovce a kozy

Ovenalie 2016 – tlačová správa

tlacova_sprava_2016

Ovenalie 2016

Plagat Ovenalie 2016_email

Školenia určené chovateľom oviec

V dňoch 16. februára, 23. februára a 1. marca 2016 ZCHOK a Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizujú školenia zamerané najmä na aktuálnu situáciu v chove malých prežúvavcov, požiadavkách na osobnú a prevádzkovú hygienu na salašoch, získavanie surového ovčieho mlieka a výroba mliečnych

Základné dokumenty

Hygienická príučka

Štatút komisie – ovce kozy

Výsledky KÚ mlieka SZCH kozy 2011

Výsledky KU SZCH ovce 2011

Nákupné trhy na plemenných capov za rok 2011

termínovnék

Výsledky KMÚ oviec u

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie:

Zasadnutie ÚOK ovce kozy júl 2015

16.12.2014 sa na Sekretariáte RR SZCH uskutočnilo zasadnutie ÚOK pre chov oviec, kôz a koní

3/2014 III. zasadnutie ÚOK pre chov oviec a kôz

Zápisnica č.

Hodnotitelia a kontrolní dôverníci

Voľby do ÚOK pre chov oviec, kôz a koní sa uskutočnili počas celoslovenského aktívu 8. marca 2014 vo Vrútkach.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD. – predsedníčka komisie
Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom
mobil: 0903 490 314
e-mail:dubravska@sppk.sk

Ing. Jozef Kováč –

Kontakt

Ing. Jarmila Dubravská, PhD.

Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom

mobil: 0903 490 314

e-mail: dubravska@sppk.sk

 

 

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

Jana Zboniaková

tel.: 02 5557 5034,   mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

Ústredná odborná komisia

Voľby do ÚOK pre chov oviec, kôz a koní sa uskutočnili počas celoslovenského aktívu 8. marca 2014 vo Vrútkach.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD. – predsedníčka komisie

Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom

mobil: 0903 490 314 , e-mail:dubravska@sppk.sk

 

Ing. Jozef Kováč – podpredseda komisie

966 81 Žarnovická