Category Archives: Ovce a kozy

Pozor, nákupný trh plemenných capkov 11.10.2013

Pozor, je zmenený termín nákupného trhu plemenných capkov. Na trhu by malo byť ohodnotených 5 plemenných capkov plemena biela koza krátkosrstá.

Tešíme sa na stretnutie. Víťaz nákupného trhu získa vecný dar SZCH.

Pozor, nákupný trh už 6.9.2013

Nákupný trh bude prebiehať u pána Jána Pavelku. Predvedené budú štyri capky plemena biela koza krátkosrstá, traja línie Lax a jeden línie Karele.

Ak chcete zlepšiť výsledky vo vašom chove, kúpte si kvalitného plemenného capka s potvrdením o pôvode.

Dokumenty na stiahnutie

I. ročník Memoriálu docenta Gyarmathyho

Brožúrka je v prílohe.

Česť pamiatke docenta Ing. Egona Gyarmathyho, CSc.

Dokumenty na stiahnutie

Memoriál docenta Ing. Egona Gyarmathyho, CSc.

Nákupné trhy a podujatia v roku 2013

Slovenský zväz chovateľov je jediné záujmové združenie na Slovensku, ktoré už desaťročia organizuje nákupné trhy plemenných capkov. V tomto roku budú na nákupných trhoch predvedené capky aj kozičky, na capky budú vydané Potvrdenia o pôvode okamžite, na kozičky dodatočne.

V roku 2013

Plemenné capky na predaj z NT Dobrá Niva

Z predvedených 9 capkov, bolo 6 zaradených do triedy ER, víťaz nálupného trhu – šampión  bol plemenný capko líne Lax, číslo 2113459, živá hmotnosť 38 kg, dátum narodenia 6.2.2012, celkový počet bodov 100 (zo 100, trieda ER), majiteľ pán Pavelka

Informácia k nákupným trhom capkov

Naši členovia, chovatelia kôz, produkujú plemenných capkov a každý rok ich predvedú na hodnotenie. Členovia výberovej komisie pre chov kôz hodnotia zvieratá a capky, ktoré sú na trhu ohodnotené a zaradené do ďalšieho chovu, získajú Potvrdenie o pôvode. Len s

Nákupné trhy

Neúprosne sa blíži Veľká noc a tým spojené aj časté zabijanie jahniat, resp. kozliat a to nielen vo veľkochovoch, ale aj v súkromných chovoch, t.j. u drobnochovateľov,keď tieto dosiahnu určitú požadovanú hmotnosť.

Mnohí drobnochovatelia sú členmi organizácie, tzv. Slovevského zväzu chovateľov

Základné dokumenty

Hygienická príučka

Štatút komisie – ovce kozy

Výsledky KÚ mlieka SZCH kozy 2011

Výsledky KU SZCH ovce 2011

Nákupné trhy na plemenných capov za rok 2011

termínovnék

Výsledky KMÚ oviec u

Zápisnice

Dokumenty na stiahnutie:

Zasadnutie ÚOK ovce kozy júl 2015

16.12.2014 sa na Sekretariáte RR SZCH uskutočnilo zasadnutie ÚOK pre chov oviec, kôz a koní

3/2014 III. zasadnutie ÚOK pre chov oviec a kôz

Zápisnica č.

Hodnotitelia a kontrolní dôverníci

Voľby do ÚOK pre chov oviec, kôz a koní sa uskutočnili počas celoslovenského aktívu 8. marca 2014 vo Vrútkach.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD. – predsedníčka komisie
Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom
mobil: 0903 490 314
e-mail:dubravska@sppk.sk

Ing. Jozef Kováč –