Category Archives: Predsedníctvo RR

Používanie čísla IČO/SID

Dobrý deň,

v prílohe vám zasielame informáciu ohľadne používania čísla IČO/SID.

Sekretariát SZCH

Číslo SID je rozlišovací znak pre organizácie

 

Zasadnutie P RR SZCH

Správa z P RR SZCH 25.3.2017

Správa z rokovania RR SZCH

Správa z RR SZCH 21.1.2017

Zasadnutie P RR SZCH – oznam

zasadnutie-p-rr

Oznam

Oznam

  • Dňa 9. 7. 2016 sa v Nitre konalo 3. tohtoročné zasadnutie Predsedníctva Republikovej rady SZCH. Na zasadnutí bolo prerokované hlavne plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, ktoré sa týkali rozdelenia úloh na prípravu „I. Medzinárodnej výstavy zvierat Vyšehradskej štvorky a XIX. Celoštátnej výstavy zvierat“,