Category Archives: Tlačivá

Objednávky obrúčok na rok 2018

Dobrý deň,

v prílohách zverejňujeme formuláre na objednávky obrúčok na rok 2018. Oproti minulým rokom nastala zmena v možnosti objednávania obrúčok pre exotické vtáctvo. Je na rozhodnutí chovateľa, či si objedná obrúčky plastové (formulár na obrúčky hydina, holuby, exoty) alebo kovové

Prihláška za člena SZCH

Členstvo v Slovenskom zväze chovateľov poskytuje množstvo výhod. Členstvo v SZCH umožňuje aktívne sa zapájať do chovateľského života a porovnávať svoje chovateľské výsledky s výsledkami iných chovateľov na poriadaných podujatiach. Členstvom v Zväze podporujeme rozvoj Vášho koníčka. Zároveň Vás zastupujeme pri rokovaniach s medzinárodnými

Vyznamenanie člena SZCH

Úspešných chovateľov si členovia zväzu vážia a každoročne udeľujeme chovateľom ocenenia podľa vnútorného štatútu.

Dokumenty na stiahnutie
pdf Návrh na vyznamenanie

Výstavy

Organizujete výstavu? Dajte o sebe vedieť a informujte nás. Vyplňte tlačivo „Výstavy“, my budeme informovať prostredníctvom stránky SZCH.
Dokumenty na stiahnutie
Oznámenie o výstave
Hlásenie o uskutočnenej výstave

Objednávka registračných obrúčok pre hydinu, holuby a exotické vtáctvo

Slovenský zväz chovateľov,  so súhlasom Európskeho chovateľského zväzu, objednáva pre svojich členov, chovateľov hydiny, registračné obrúčky u nemeckého výrobcu H.Stengla. Len zvieratá, ktoré sú označené registračnými obrúčkami, môžu byť prihlásené na  výstavy. Prostredníctvom Oblastného výboru alebo základnej organizácie si môžete

Evidenčný list chovateľa

Na základe vyplneného evidenčného listu vydáva Sekretariát Republikovej rady Slovenského zväzu chovateľov členský preukaz. Preukaz môžeme vystaviť len po čitateľnom vyplnení všetkých údajov. Na základe požiadavky posielame poštou vydané členské preukazy na organizácie. Poplatok za členský preukaz je potrebné uhradiť bankovým