Category Archives: Úvod

Kalendár výstav 2019

Kalendár výstav 2019

Informácia ohľadom XXII. CVZ

Dobrý deň chovatelia a vystavovatelia zvierat na XXII. CVZ:

 

zvieratá je potrebné doručiť na výstavisko AGROKOMPLEX v stredu 20.11. 2019 v dobe od 07:00 do 20:00 hodín.

Pri príjme zvierat vystavovateľ odovzdá príslušným garantom veterinárne osvedčenie potvrdené veterinárnym lekárom. Taktiež im odovzdá súpisný hárok ktorý obdržal

XXII. CVZ – Prihláška – tovary a služby

Prihláška ST 2019

Odpredaj nehnuteľnosti v Dolnom Kubíne

Zápis zo zasadnutia komisie pre vyhodnotenie ponúk na odpredaj nehnuteľnosti Dolný Kubín

Oblastná výstava drobných zvierat Žilina – Strážov

III. Miestna výstava hydiny, králikov, holubov

XIX. Gabčíkovská výstava drobných zvierat a exotických vtákov

prihlaska a vystavne podmienky

Zápisnica zo zasadnutia P RR zo dňa 27. 7. 2019

Zápisnica PRR 27.7.overená

Ocenenie pri príležitosti 50. výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH

Dobrý deň,

chceli by sme  poprosiť  funkcionárov Oblastných výborov navrhnúť jedného svojho člena z Oblastného výboru na ocenenie – vyznamenanie plaketou pri príležitosti „50-teho výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH“

Termín zaslania návrhov na sekretariát SZCH: do 15 9. 2019

Návrh na udelenie Plaketa 50

 

Ďakujeme.

 

S pozdravom,

sekretariát

Odpredaj nehnuteľnosti

Vážení priatelia,

Slovenský zväz chovateľov má v záujme odpredať : 1880 m2 ornej pôdy, 104 m2 záhrady, 589 + 61 m2 zastavanej plochy, ktoré sa nachádzajú v Dolnom Kubíne, časť Medzihradné 19, čp. 1530/1, 1530/2, 1530/3 , 1530/6, súp. číslo 69.