Category Archives: Úvod

Kalendár výstav 2019

Kalendár výstav 2019

Oblastná výstava drobných zvierat Žilina – Strážov

III. Miestna výstava hydiny, králikov, holubov

XIX. Gabčíkovská výstava drobných zvierat a exotických vtákov

prihlaska a vystavne podmienky

Zápisnica zo zasadnutia P RR zo dňa 27. 7. 2019

Zápisnica PRR 27.7.overená

Ocenenie pri príležitosti 50. výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH

Dobrý deň,

chceli by sme  poprosiť  funkcionárov Oblastných výborov navrhnúť jedného svojho člena z Oblastného výboru na ocenenie – vyznamenanie plaketou pri príležitosti „50-teho výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH“

Termín zaslania návrhov na sekretariát SZCH: do 15 9. 2019

Návrh na udelenie Plaketa 50

 

Ďakujeme.

 

S pozdravom,

sekretariát

Odpredaj nehnuteľnosti

Vážení priatelia,

Slovenský zväz chovateľov má v záujme odpredať : 1880 m2 ornej pôdy, 104 m2 záhrady, 589 + 61 m2 zastavanej plochy, ktoré sa nachádzajú v Dolnom Kubíne, časť Medzihradné 19, čp. 1530/1, 1530/2, 1530/3 , 1530/6, súp. číslo 69.

Zoznam obrúčok na rok 2019

Dobrý deň milí chovatelia,

uvádzame nižšieuvedené množstvá obrúčok na rok 2019, ktoré sa nachádzajú na sekretariáte SZCH. Obrúčky sú k dispozícii do 26. 7. 2019 za sumu á /0,40 €. Objednávky prosíme  nahlásiť na:  sekretariát@szch.sk.

 

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Zostatok obrúčok na SZCH –

XXV. Celoštátna výstava mláďat králikov – oznam

Dobrý deň,

týmto vám oznamujeme, že na výstavu sa bude možné od 15. 7. 2019 do 31. 7. 2019 prihlásiť pomocou online aplikácii tak, ako aj na CVZ  do Nitry.

Na prihlášku je NUTNÉ uviesť dátum narodenia mladého chovateľa.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

 

https://vystavy.cschbohdalov.cz/cvmszch

https://cschbohdalov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=105&Itemid=122

Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do