Category Archives: Výstavy

VII. Špeciálna Klubová výstava Liptovského Lyska

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

XXIII. CVZ 2020 Zasadnutie VV

Predbežné informácie o pripravovaných podujatiach SZCH v tomto období

Predbežné informácie

Registrácia králikov online

Registrácia králikov online – oznam 1

Burza exotického vtáctva – oznam

Na základe žiadosti agrokomplex-u, Národné výstavisko, Nitra týmto oznamujeme, že Burza exotického vtáctva, ktorá sa mala konať dňa 25. 10. 2020 sa po dohode so štatutármi SZCH z dôvodu Covid-19 a následného presúvania termínov výstav a akcií presúva na  skorší

Zájazd na Veľký trh zvierat do Maďarska

Milí chovatelia,

tak, ako každý rok, sa dňa 22. 3. 2020 uskutoční zájazd na Veľký trh zvierat do Maďarska – Monor.

Odchod autobusu 3,15 hod. Senec, 3,30 hod. Ivanka pri Dunaji. Cena zájazdu: 22,- €.

Bližšie informácie podá: p. Peter Nádaždy – 0910

Zrušenie Burzy exotov a Farmárske trhy Nitra

Dobrý deň,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra vydala v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky nariadenie, ktoré zakazuje organizovať trhy, výstavy a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov, a to až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa v nedeľu 19. januára 2020 nebude

Kalendár výstav 2019/2020

Kalendár výstav 2019

68. SVETOVÝ ŠAMPIONÁT v MATOSINHOS

Milí priatelia

 

Rok sa s rokom stretol a máme tu zas SVETOVÝ ŠAMPIONÁT. Tento,v poradí už 68. sa koná v Portugalskom meste MATOSINHOS. Ak máte chuť na ňom vystavovať zašlite mi do 20.12.2019 vaše prihlášky (Miroslav Kozej <miro.kozej@gmail.com>).

Platby zasielajte na

Miestna výstava exotického vtáctva

propozicie vystavy exot.vtáctva 2019 6-8 dec.