VESTNÍK EU O NADOBUDNUTÍ ZVIERAT PRÍLOHY,,B“

https___eur-lex.europa