Dolnotoryská výstava zvierat, Petrovany

ZO SZCH Petrovany usporiada 26.-27. októbra  v urbárskom dome (časť obce Močarmany)  Dolnotoryskú výstavu zvierat,                                                    Výstava bude otvorená v sobotu 26.októbra v čase od  9.00 hod. do 17.00 hod. a v nedeľu v čase od 8.00 do 14.00 hod.