Holuby a ich zdravie

img.php

Holuby a ich zdravie

Vážení chovatelia, dovoľujeme si vám ponúknuť novú kvalitnú odbornú literatúru – Holuby a ich zdravie od autora MVDr. Miloslava Struhára.

Objednávky na adresujte na:

MVDr. Miloslav Struhár, Struhárova 36. 900 51 Zohor

miloslavstruhar@pobox.sk

+421 905 251 195

Cena knižky: 20.- eur + poštovné/balné + 20% DPH