II. Veľkokostoľanská výstava zvierat, XII. Klub. výstava králikov MS, IV. Klub. výstava holubov Čs