Informácia o doplnení zoznamu inváznych nepôvodných druhov

Oznámenie_o_doplnení_zoznamu_inváznych druhov

 

2016_1141

 

2017_1263