Informácia ohľadom XXII. CVZ

Dobrý deň chovatelia a vystavovatelia zvierat na XXII. CVZ:

 

zvieratá je potrebné doručiť na výstavisko AGROKOMPLEX v stredu 20.11. 2019 v dobe od 07:00 do 20:00 hodín.

Pri príjme zvierat vystavovateľ odovzdá príslušným garantom veterinárne osvedčenie potvrdené veterinárnym lekárom. Taktiež im odovzdá súpisný hárok ktorý obdržal od usporiadateľa výstavy v ktorom doplní tetovanie, prípadne číslo obrúčky a hmotnosť. Taktiež je možné zmeniť cenu.

Na každej prepravke musia byť viditeľne umiestnené čísla klietok s doplnený tetovaním prípadne číslom obrúčky.

Úprava ceny (zvýšenie, zníženie, zmena statusu predajné/nepredajné) je možná až do termínu 21. 11. 2019 a takto prevedené úpravy budú obsahom katalógu výstavy.

Výdaj zvierat bude v nedeľu 24.11. 2019 po 15 hodine.

 

S pozdravom,

Pavol Kováčik, riaditeľ výstavy

 

Editaci a doplnění údajů do přihlášek a další výstupy online programu naleznete zde: https://cschbohdalov.cz/nitra/

 

S pozdravom

Pavol Kováčik,

riaditeľ výstavy