KLUBOVÁ VÝSTAVA ORAVIEK

Klub chovateľov Oraviek oznamuje  že, popri XIX. Celoštátnej a I. Vyšehradskej výstave  drobných zvierat sa uskutoční KLUBOVÁ VÝSTAVA ORAVIEK. Návštevníci budú mať možnosť vidieť aj šľachtiteľskú  prácu našich členov v podobe vystavených novošľachtených farebných rázov Oraviek ,  vo farbách  čierna , krahulcová  , zdrobnená biela a rodofarbá.