Kluby chovateľov hydiny

Kluby chovateľov hydiny SZCH
Klub šľachtiteľov trstínskej modrej husi

Michal Rábara, 919 05 Trstín 309, remialmi@centrum.sk

Miroslav Antošík,919 04 Smolenice 20

 

Klub chovateľov hempšírok

Rudolf Papánek,013 51 Maršová Rašov 249

Rastislav Kubaloš, 913 11 Veľké Bierovce 73
Klub chovateľov plymutiek
Vincent Krecula, 072 54 Lekárovce 92

 

Klub chovateľov oravky
Ing.Cyril Hrnčár PhD, 951 42 Zbehy 670 – tajomník
Štefan Henžel, Nevolné 127, 967 01 Kremnica – predseda

 

Klub chovateľov ťažkých a bojových plemien hydiny
Kališ Milan, Rakoľuby 705, 916 31 Kočovce
Miroslav Zámečník, J.Fabu 4, 911 01 Trenčín

 

Klub chovateľov vodnej hydiny
Rudolf Melkner, 919 01 Suchá nad Parnou 414
Milan Tomašovič, 919 01 Suchá nad Parnou 807

 

Slovenský klub chovateľov husí a kačíc
Peter Žuffa, Sedličná 86, 913 11 Trenčianske Stankovce, tel: 0905744599  e-mail:  zuffap@stonline.sk – predseda
Drengubiak Miroslav, Vyšné Kamence 928,  013 06 Ťerchová
tel: 0905182 319, e- mail:emiro@zoznam.sk – tajomník

 

 

Klub milovníkov malej a zdrobnenej hydiny
Ing.Roman Obložinský, Na stanicu 22, 951 12 Ivanka pri Nitre
Štefan Račko, Novozámocká 87, 949 05 Dolné Krškany

 

Klub chovateľov slovenských a suchovských husí
Branislav Varga, Komenského 10, 919 04 Smolenice
Jozef Fogada, Konopniská 601, 951 35 Veľké Zálužie

 

Klub chovateľov amroksiek
Ing.Peter Bajza, Trenčianska 355, 018 61 Beluša
Jozef Adamec, 018 26 Plevník 288

 

Klub chovateľov wyandotiek
Klement Kubiš, 017 01 Sverepec 94 / e mail – kubis@petranet.sk /
Jozef Lihoťan, Hodruša Hámre 818 , 966 81 Žarnovica / e mail lihotan@inmail.sk