Komisie pre hydinu pri OV SZCH

Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny pre rok 2018
Malokarpatský : Miroslav Hulka, Pezinská 20, 901 01 Malacky – 0905 920 290
Komárno : Ing. Viktor Ficza, Mýtna 22, 940 01 Nové Zámky- 0905 417 698
Levice : Zoltán Balogh, Jur nad Hronom 97 , 0917 333 554
Myjava: Vlastislav Goňo, Vinohradnícka 26, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
032/771 4826
Nitra : Ing. Cyril Hrnčár, PhD.,951 42 Zbehy 670 , 0903 182 734
Senica : Peter Krajčír, Naftárska 992, 908 45 Gbely, 0904 530 231
Topoľčany : Peter Korec, Nová štvrť 676, 951 21 Rišňovce 0908 536 848
Trenčín : František Raninec, 913 11 Veľké Bierovce 130, 032/649 62 54
Trnava : Tibor Lampert , Trnava –   0905 703 443
Banská Bystrica : Ing.Štefan Henžel, Nevoľné 126, 967 01 Kremnica – 0908 934 072
Orava : Stanislav Bandík, 029 47 Oravská Polhora 885 -0907 304 618
Liptov : Stanislav Bandík,029 47 Oravská Polhora 885 – 0907 304 618
Lučenec: Milan Fridrich, Lazná 279, 985 52 Divín 0904 383 479
Martin: Mgr. Ľudmila Lukáčová, Borcová 37, 038 44 Jazernica
Považská Bystrica : Klement Kubiš , 017 01 Sverepec 94 – 0907 906 403
Prievidza : Klement Kubiš , 017 01 Sverepec 94 – 0907 906 403
Rimavská Sobota : Milan Fridrich, Lazná 279, 985 52 Divín – 0904 383 479
Zvolen : Ing. Štefan Henžel, Nevoľné 126, 967 01 Kremnica – 0908 934 072
Žiar nad Hronom: Ing. Štefan Henžel, Nevoľné 126, 967 01 Kremnica – 0908 934 072
Žilina : Jaroslav Capek, Hlinská 11, 010 01 Žilina, 0903 796 176
Kysuce: Jaroslav Capek, Hlinská 11, 010 01 Žilina, 0903 796 176
Magura : Ing. Cyril Kavulič , Jamník  19 , Spišská Nová Ves  052 22 – 0904 303 696
Košice mesto a okolie : Anton Ivanecký,082 52 Kokošovce 68, 051/ 77 984 83, 0915 301 716
Michalovce: Vincent Krecula, Lekárovce , 056/6590538
Poprad : Michal Kalafut  2011  , 0905 863 908
Spišská Nová Ves : Ing. Cyril Kavulič , Jamník  19 , Spišská Nová Ves  052 22 – 0904 303 696
Trebišov: Vincent Krecula, Lekárovce , 056/6590538
Vranov nad Topľou : Vincent Krecula, Lekárovce , 056/6590538
Vihorlat: Anton Ivanecký,082 52 Kokošovce 68, 051/ 77 984 83, 0903 301 716
Prešov : Anton Ivanecký,082 52 Kokošovce 68, 051/ 77 984 83, 0903 301 716