Komisie pre hydinu pri OV SZCH

Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny pre rok 2019

Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny pre rok 2019