Kontakt

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44

824 76 Bratislava

tel.:02 555 75 034

e-mail: sekretariat@szch.sk