LAUGARICIO CUP 2020, Trenčianska výstava zvierat, Špeciálna výstava SKCH husí a kačíc – zrušená

Názov :

LAUGARICIO CUP 2020 „Trenčianska regionálna výstava  zvierat

o titul  MAJSTRA a ŠAMPIONA  TRENČIANSKEHO KRAJA

20.špecialna výstava  Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc

 12.špeciálna výstava nutrií ,    

24.-25.X. 2020  Trenčianske Stankovce .

Typ: Regionálna  s medzinárodnou účasťou.

Kde: kultúrny areál pri požiarnej zbrojnici   Trenčianske Stankovce .

Pre verejnost bude výstava otvorená :

sobota :24.10.2020 . od 09.00 do 17 .00  a nedeľa: 25.10. 2020 od 9.00 do 13.00

Poriadateľ: ZO SZCH Trenčianske Stankovce , Slovenský klub chovateľov husí a kačíc, KCHKZ

Web: www.szchstankovce.szm.com

Kontakt : Žuffa Peter   0905744599    zuffap@stonline.sk

3_Prihlaska_ laugariciocup 2020

Oznámenie výstava Stankovce 2020 na UV

Pozvanie_vystavne podmienky Laugaricio CUP 2020 Tr Stankovce