Miestna výstava, Ivanka pri Dunaji – pozvánka

ZO SZCH Ivanka pri Dunaji Vás pozýva na Miestnu výstavu v dňoch 20. – 21. októbra 2018.

Výstava bude v priestoroch El Rancho, Poľovnícka ul. 22, Ivanka pri Dunaji.

Zvieratá sa vystavujú bez poplatku. Výstavné podmienky a bližšie informácie nájdete na našej internetovej stránke:

www.chovatelia-ipd.sk

 

Tešíme sa na Vašu účasť a návštevu

 

výstavný výbor

ZO SZCH Ivanka pri Dunaji