Miestna výstava, Ivanka pri Dunaji

ZO SZCH Ivanka pri Dunaji Vás pozýva na Miestnu výstavu v dňoch 19. –
20. októbra 2019 v priestoroch El Rancho, Poľovnícka ul. 22, Ivanka pri Dunaji.
Zvieratá sa vystavujú bez poplatku. Výstavné podmienky a bližšie
informácie nájdete na našej internetovej stránke:
www.chovatelia-ipd.sk

Tešíme sa na Vašu účasť a návštevu

výstavný výbor
ZO SZCH Ivanka pri Dunaji