Nákupné trhy a podujatia v roku 2013

Slovenský zväz chovateľov je jediné záujmové združenie na Slovensku, ktoré už desaťročia organizuje nákupné trhy plemenných capkov. V tomto roku budú na nákupných trhoch predvedené capky aj kozičky, na capky budú vydané Potvrdenia o pôvode okamžite, na kozičky dodatočne.

V roku 2013 budú nákupné trhy orgnaizované nasledovne:

* NT plemenné capky a kozicky, Nitra 23.8.2013, od 13.00 hod, velká výstavná plocha, Memoriál docenta Gyarmathyho (hnedá koza krátkosrstá, biela koza krátkosrstá)

* NT plemenné capky a kozicky, Pliešovce, okres Zvolen, 6.9.2013, kontakt pán Pavelka Ján, Dobrá Niva, (pavelkajan@zoznam.sk),číslo tržnice je T 10639 (predvedené plemeno biela koza krátkosrstá),

* NT Plemenné capky a kozicky, Záborské pri Prešove, 27.9.2013, kontakt Ing. Mária Mularcíková, číslo tržnice je T 20896

* Výstava Agrokomplex 22.8.2013-25.8.2013 – Národná výstava zvierat, propagačná výstava SZCH,

*V mesiaci september školenie zamerané na spracovanie mlieka.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD.