O cenu ZO SZCH Kmeťovo 2017

Z OBECNÝCH SLÁVNOSTÍ V KMEŤOVE

Počas víkendu v dňoch 23. a 24. septembra  sa v Kmeťove, okres Nové Zámky uskutočnili obecné slávnosti. Počas nich sa konali rôzne podujatia vrátane našich drobnochovateľských,  miestna výstava zvierat a súťaž v skákaní králikov cez prekážky králičí hop. Kým drobnochovateľskú výstavu usporiadajú členovia ZO SZCH každoročne, králičí hop sa tu uskutočnil po prvý raz. Nápad sa zrodil v hlave Jozefa Kováčika, predsedu ZO SZCH Kmeťovo a odobril ho aj Pavol Toman, starosta obce Kmeťovo, ktorý prijal nad oboma podujatiami záštitu.

Obe podujatia slávnostne otvoril Jozef Kováčik, predseda  ZO SZCH, poďakoval obecnému úradu Kmeťovo a firme Ekoglobal, Vráble a ostatným, ktorí  sa podieľali na príprave oboch podujatí.

Preteky boli vypísané v súťažných triedach rovina ľahká a stredná, parkúr ľahký a stredný, skok do výšky a skok do diaľky. Na rovine a parkúre sa súťažilo o Cenu ZO SZCH Kmeťovo, v skoku do výšky a do diaľky o Cenu starostu obce Kmeťovo. Celkove bolo na programe 77 štartov.  Aj keď počasie podujatiu neprialo, takmer po celý deň pršalo, dráha pre králičí hop bola pod ochranou stanu, takže priebeh súťaže bol plynulý.

Uvádzam výsledky, prvé tri umiestnenia v každej súťažnej triede.

Rovina, ľahká trieda

 1. Tamara Labusová a Dobby Dark Night
 2. Nikola Záhorská a Lola
 3. Gabriela Dujavová a Sweet Amadeus Golden Kids

Rovina, stredná trieda

 1. Terézia Bahorová a Darie Dark Night
 2. Gabriela Dujavová a Edy od Rychlých Šípů
 3. Terézia Bahorová a Olaf

Parkúr ľahký

 1. Terézia Bahorová a Darie Dark Night
 2. T. Bahorová a Bella Fire Rocket
 3. T. Bahorová a Olaf

Parkúr stredný

 1. Viktória Saloušeková a Drea Dark Night
 2. V. Saloušeková a Bunny
 3. G. Dujavová a Edy od Rychlých Šípů

Skok do výšky

 1. T. Bahorová a Olaf, 80 cm
 2. V. Saloušeková a Excalibur od Rychlých Šípů, 75 cm
 3. G. Dujavová a Edy od Rychlých Šípů, 75 cm

Skok do diaľky

 1. T. Bahorová a Darie Dark Night, 220 cm, slovenský rekord
 2. T. Labusová a Dobby Dark Night, 200 cm
 3. Karin Melušová a Nio, 170 cm.

Text Dušan Barlík

Foto Terézia Bahorová