Obmedzenie prevádzky na sekretariáte SZCH

Vážení chovatelia, členovia SZCH

Vzhľadom k danej situácii nielen v celej SR si vám dovoľujeme oznámiť, že dňom 17. 3. 2020 bude v obmedzenom režime práca na sekretariáte SZCH. V prípade potreby budú spolupracovať na mobilných tlf. číslach: tajomníčka Mgr. Babjaková 0910 349 555, predseda RNDr. Szabó 0903 644 408,  podpredseda Bc. Kubík 0910 497 555, sekretariát  p. Zboniaková 0910 392 555.

Veľa zdravia a chovateľských úspechov

Sekretariát SZCH