Obrúčky na rok 2020

Dobrý deň,

týmto vám dávame na vedomie, že na sekretariáte sú k dispozícii obrúčky na rok 2020:

priemer 7, 8,  10, 11, 12, 24, 27

V prípade potreby, zašlite písomnú objednávku (poštou alebo e-mailom) na:

SZCH

Krížna 44

824 76 Bratislava

e-mail: sekretariat@szch.sk