Online prihláška na XIX. Celoštátnu výstavu zvierat a I. Medzinárodnú výstavu Vyšehradskej štvorky

Odkaz na formulár:              www.cschbohdalov.cz/nitra/