Opustil nás Peter Dobrucký

V stredu 10. júna 2020 sa navždy zastavil čas pre priateľa Petra Dobruckého, ktorý nás nešťastnou náhodou opustil. Naša široká chovateľská verejnosť ho pozná ako dlhoročného funkcionára v rôznych zväzových funkciách, ale hlavne ako zanieteného chovateľa holubov a aktívneho člena ÚOK pre chov holubov. Tiež bol terajším predsedom klubu chovateľov vysokoletúnov a tipplerov a jeho meno sa nerozlučne spája najmä s vyšľachtením bratislavského vysokoletúna.

Peter, ďakujeme Ti za všetko, čo si pre chovateľov vykonal a budeš nám mnohým veľmi chýbať.

Česť Tvojej pamiatke.

priatelia chovatelia

 

Parte P.Dobrucký