Opustil naše rady – p. Dušan Barlík

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým chovateľom, že dňa 12. 11. 2020 v nočných hodinách opustil naše rady dlhoročný chovateľ, priateľ, predseda komisie Králičí hop, vydavateľ časopisu CHOVATEĽ

                                                                     pán Dušan Barlík.

 

Česť   jeho pamiatke!

 

 

 

 

Dušan Barlík

 

Členstvo v našej chovateľskej organizácii začínal v MO ČSZCHDZ – exotári Bratislava ešte v roku 1960 a nikdy ho neprerušil.

PAVOL FORISCH, dlhoročný predseda MO SZCH -exotári Bratislava o ňom vo svojich spomienkach napísal: „Dušan Barlík patrí medzi obetavých chovateľov. Celý svoj život venuje zvieratám. Najprv ako chovateľ exotických vtákov, časom publicista vo vydavateľstve „Príroda, Bratislava a po roku 1989 vydavateľ časopisu Chovateľ“. Okrem exotických vtákov boli jeho láskou slovenské čuvače, anglické chrty vipety, ale aj kone, a hydina. Veru tak sme ho poznali aj my.

 Ako úspešný vydavateľ jeho vydavateľstva Dušan Barlík – Animapress informoval dlhé roky širokú chovateľskú verejnosť o chovateľskej problematike prostredníctvom časopisu CHOVATEĽ. Jeho publikačná činnosť však nebola prechádzka ružovou záhradou a musel prekonávať konkurenčné nástrahy, ktoré doba postupne prinášala.

 Pre lásku k zvieratám odišiel z Bratislavy na vidiek, aby sa mohol svojej záľube plným priehrštím venovať. Vo svojom časopise patričným spôsobom stále propagoval úspešných chovateľov a značne prospieval Slovenskému zväzu chovateľov k jeho propagácii a tým k rozširovaniu členskej základne a bol hlavným propagátorom Králičieho hopu na Slovensku.

 Dlhé roky bol vydavateľom časopisu Chovateľ, autor kníh Slovenský čuvač, Chováme psy, Plemenná kniha slovenských čuvačov. V jeho vydavateľstve ANIMAPRESS vyšli knihy: Ivo Zajonc: Chov dážďoviek a výroba vermikompostu (1992), Ján Rafay: Intenzívny chov brojlerových králikov (1993), Vladimír Malík: Chov hrabavej hydiny (1995), Dušan Ochodnický: Moderný chov kôz (1993), Kvetoslava Mahelková: Choroby koček a jejich prevence (1992).

Výbor chovatelských svazů ČSSR, Praha, venoval D. Barlíkovi v roku1987 pamätný list k 30. výročiu založenia jednotnej chovateľskej organizácie. Jeho pôsobenie v Slovenskom zväze chovateľov zanechalo hlboké stopy za čo bol postupne ocenený najcennejšími zväzovými vyznamenaniami udelením bronzovej, striebornej a zlatej plakety SZCH za rozvoj slovenského chovateľstva a v roku 2018 na XII. zjazde SZCH aj zápisom do Knihy cti SZCH.

 Jeho odbornú, organizačnú a publicistickú prácu ocenila aj Slovenská kynologická jednota, a to Zlatou plaketou SKJ za rozvoj slovenskej kynológie. Ide o mimoriadne ocenenie pri príležitosti 20. výročia založenia SKJ.

Dušan Barlík patril a v našich spomienkach bude naďalej patriť medzi najvýznamnejšie osobnosti chovateľského života. Jeho prácu a rozvážne postoje bude len veľmi ťažko nahradiť.

Dušan, budeš nám veľmi chýbať.

Česť Tvojej pamiatke

Slovenský zväz chovateľov