Opustil naše rady p. Miroslav Nosál

S poľutovaním oznamujeme našim chovateľom, že dňa 23. 6. 2020 nás navždy opustil p. Miroslav Nosál, dlhoročný chovateľ holubov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu, t.j. 27. 6. 2020 o 13,00 hod. v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici, časť Radvaň.

 

 

Miroslav Nosál